Filtry Zaawansowane: Formacje

Zakres Cenowy

Ta funkcja jest przydatna głównie w skanowaniu rynków Equities i CFD. Użytkownik może określić minimalny i maksymalny zakres cen, np. żeby ograniczyć liczbę akcji centowych lub bardzo kosztownych.

 

Kierunek

Wyniki wyszukiwania mogą być filtrowane według kierunku spodziewanego ruchu ceny po rozpoznaniu formacji. Każda formacja może wskazywać na byka lub niedźwiedzia. Użytkownik może wybrać interesujący go kierunek.

 

Zmiana Trendu

Oczekiwana zmiana ceny po wykryciu formacji to kontynuacja albo odwrócenie trendu. Jeśli kierunek zmiany ceny pokrywa się z pierwotnym trendem mamy do czynienia z kontynuacją. Zmiana w przeciwnym kierunku oznacza odwrócenie trendu.

W zależności od trendu (zwyżkowego lub bocznego) użytkownik może być zainteresowany formacją kontynuacji lub odwrócenia trendu. Wyboru można dokonać w tym miejscu.

 

Minimalna Długość Formacji

Długość formacji określana jest przy pomocy liczby świec (słupków) na wykresie. Dla przykładu, formacja o długości 30 na wykresie o skali 1 słupek = 60 minut oznacza, że formacja powstawała 30 godzin.

Dłuższe formacje zwykle cechują się wyższą jakością, dlatego te krótsze można wyeliminować z wyników regulując przedział czasowy.

 

Wskaźniki Jakości Formacji

Autochartist automatycznie ocenia 5 obiektywnych wskaźników pomiaru jakości formacji: Klarowność; Trend Poprzedzający; Wolumen; Jednolitość oraz Siłę Wybicia.

Wskaźniki te określają atrakcyjność formacji. Formacja o wysokiej jakości będzie miała bardziej symetryczny, proporcjonalny wygląd. Ogólna ocena jakości jest średnią arytmetyczną wszystkich czynników.

Jakość jest podawana w liczbie od 0 do 10, gdzie 10 wskazuje najwyższą jakość, a 0 - najniższą. Jakość wyszukiwanych formacji regulowana jest za pomocą suwaka (ilustracja poniżej).

Należy pamiętać, że ustawienia wprowadzone w tej sekcji określają minimalne wymagania dla jakości. Niższy próg pozwala na przepuszczanie większej liczby formacji, z kolei zbyt wysokie wymagania mogą spowodować mniejszą liczbę wyników lub nawet ich brak. Jeśli każdy filtr wskaźników jakości zostanie ustawiony na zero, zwrócone zostaną wszystkie wyniki.

 

Przegląd Wskaźników Jakości Formacji

Klarowność: Wskazuje poziom “szumu” na wykresie. Większa liczba ruchów oznacza niską klarowność.

Trend Poprzedzający: Jakość trendu poprzedzającego formację jest cennym wskaźnikiem w ocenie formacji. Dłuższy, bardziej stabilny trend przekłada się na wyższą ocenę.

Wolumen: Istotny wskaźnik wartości ruchu. Postrzegana siła ruchu zależy od wolumenu dla danego okresu. Wyższa wartość tego parametru oznacza większą rolę danego ruchu. Wskaźnik dotyczy tylko instrumentów giełdowych.

Jednolitość: Formacja uzyskuje wyższą ocenę tego wskaźnika, jeśli punkty stykające się z liniami wsparcia i oporu rozkładają się bardziej jednolicie w czasie.

Siła Wybicia:  Siła wybicia ceny z formacji przez linię wsparcia lub oporu. Mocniejsze Wybicie pozwala przewidywać większą szansę osiągnięcia zasięgu ruchu cenowego.

 

Rodzaje Formacji

Autochartist rozpoznaje 16 rodzajów formacji. Każdy z nich może być zaznaczony w filtrze Zaawansowanego Wyszukiwania. Kliknięcie ikony obok formacji  powoduje wyświetlenie jej opisu.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.