[H] Włącz/wyłącz dźwięk

Po każdym wykryciu nowych wyników użytkownik jest informowany sygnałem dźwiękowym. Jest to szczególnie użyteczne, gdy wykonywane są inne czynności w aplikacji.

Funkcja sygnału dźwiękowego automatycznie dokonuje wyboru między rozwiązaniami opartymi na HTML5, dźwiękach przeglądarki lub technologii Flash (jeśli zainstalowano). Flash jest najbardziej powszechną technologią, dlatego należy dokonać jego aktualizacji pod adresem: http://get.adobe.com/flashplayer/

Należy również upewnić się, że włączony jest dźwięk w używanym systemie oraz w aplikacji.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.