[H] Włącz/wyłącz dźwięk

Po każdym wykryciu nowych wyników użytkownik jest informowany sygnałem dźwiękowym. Jest to szczególnie użyteczne, gdy wykonywane są inne czynności w aplikacji.

Funkcja sygnału dźwiękowego automatycznie dokonuje wyboru między rozwiązaniami opartymi na HTML5, dźwiękach przeglądarki lub technologii Flash (jeśli zainstalowano). Flash jest najbardziej powszechną technologią, dlatego należy dokonać jego aktualizacji pod adresem: http://get.adobe.com/flashplayer/

Należy również upewnić się, że włączony jest dźwięk w używanym systemie oraz w aplikacji.