Formacje Powstające vs Zakończone

Poniższa sekcja zawiera najważniejsze informacje o formacjach powstających, ich znaczeniu oraz tym, jak stają się formacjami zakończonymi.

Formacje Powstające

Formacje powstające stanowią wczesne powiadomienie o potencjalnych okazjach handlowych. Oznaczają w pełni utworzone formacje, które od zakończenia dzieli tylko wybicie poza linię wsparcia lub oporu.

Gdy cena przebija oczekiwany poziom wsparcia lub oporu, powstająca formacja wygasa, a zakończona formacja jest przedstawiana jako okazja handlowa.

Wiele powstających formacji nie zostaje zakończonych, co zazwyczaj oznacza, że wbrew oczekiwaniom cena nie przebiła poziomu wsparcia lub oporu. Jeśli przed wybiciem między liniami wsparcia i oporu utworzy się nowy punkt zwrotny, powstająca formacja utraci ważność.

Tworzące się formacje są przydatne nie tylko dla inwestorów poszukujących wskazania potencjalnego przebicia, ale również swing traderów mogących w ten sposób odnaleźć korzystne okazje handlowe, szczególnie tam, gdzie odległość między poziomami wsparcia i oporu jest wystarczająco duża.

 

Powstające Formacje Fibonacciego

Powstające Formacje Fibonacciego są nieco bardziej złożone, ponieważ istnieje więcej niż jeden hipotetyczny warunek wymagany, by taka formacja mogła być zakończona.

Formacja Fibonacciego zawiera teoretyczny punkt zwrotny ustalony na określonym poziomie, oznaczony na wykresie jako różowa kropka. Aby formacja utworzyła się, cena nie tylko musi osiągnąć wskazany poziom, ale także odnaleźć na nim linię wsparcia lub oporu i skierować się w przeciwnym kierunku.

Formacja wygasa, jeśli cena nie osiągnie docelowego poziomu lub nie odwróci się przy nim.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.