Dźwignia i depozyt

Czym są dźwignia i depozyt?

Dźwignia jest bardzo ważnym pojęciem przy inwestowaniu na rynku nieregulowanym. Dźwignia pozwala inwestorom na zwielokrotnienie rozmiaru pozycji, którą kontrolują przy danym poziomie kapitału inwestycyjnego. Dźwignia zwiększa zarówno zyski, jak i straty.

Dźwignia określa maksymalną wartość pozycji, jakie możesz kontrolować przy danym poziomie kapitału własnego. Przykładowo, dźwignia 1:10 oznacza, że depozyt o wartości 10 000 EUR może zostać wykorzystany do kontrolowania pozycji 100 000 EUR USD (10 000 x 10 = 100 000).

 

Dlaczego zrozumienie działania dźwigni jest tak ważne?

Użycie dźwigni pozwala zwiększyć zyski lub straty z inwestycji. Dlatego użycie dźwigni należy połączyć z rozsądnym zarządzaniem ryzykiem.

Jak opisano w sekcji dotyczącej zarządzania ryzykiem, nie powinieneś ryzykować w jednej transakcji więcej niż 5% swojego kapitału inwestycyjnego. Oznacza to, że otwarcie jednej pozycji nie powinno stwarzać ryzyka utraty więcej niż 5% kapitału własnego. Aby uniknąć większych strat, radzimy używać zleceń Stop-Loss.