Okazje inwestycyjne

Jak rozpoznać okazję inwestycyjną?

Skuteczne inwestowanie wymaga konsekwencji i poszukiwania atrakcyjnych okazji inwestycyjnych (o korzystnej relacji premii do ryzyka). Wymaga to ciągłej analizy fundamentów rynku oraz zmian kursów, by określić optymalne warunki wejścia na rynek i zauważyć, kiedy spełnione są te kryteria. Co za tym idzie, powinieneś posiadać plan postępowania, zanim jeszcze otworzysz pozycję.

Wykształć w sobie nawyk śledzenia zmian kursów. Najłatwiej osiągnąć to analizując wykresy dla różnych horyzontów czasowych, by odnaleźć długoterminowe trendy oraz występujące w ich ramach krótkoterminowe korekty. Jako, że większość pozycji utrzymywanych jest przez minuty lub godziny, powinieneś się skupić na wykresach dla krótkich okresów i na analizie wskaźników technicznych.

 

Przeglą​daj wykresy

Analizuj wykresy dla różnych horyzontów czasowych. Tygodniowe i dzienne wykresy powinny dostarczyć Ci obrazu całości. Znajdź ogólne trendy zmian kursów.

 • Czy trend jest spadkowy, wzrostowy, czy boczny?
 • Czy trend jest wyraźnie widoczny?
 • Czy kurs utrzymuje się w pewnym kanale (range)?
 • Jakie są istotne poziomy wsparcia i oporu?
 • Czy obecne zmiany kursu są zgodne z panującym trendem?
 • Czy uważasz, że kursy przebiją poziom wsparcia lub oporu, czy raczej utrzymają się w obecnym kanale?

 

Analizuj wskaźniki techniczne

 • Co sugerują ich wskazania?
 • Czy potwierdzają siłę trendu, czy jego osłabienie?
 • Czy istnieje potencjalna dywergencja między zmianami kursów, a wartościami wskaźników impetu?

 

Szukaj formacji na wykresach

 • Czy na wykresie widać kształtujące się istotne formacje, jak podwójny szczyt lub podwójne dno, RGR (głowa z ramionami), flaga, chorągiewka, trójkąt?
 • Czy na wykresie widać istotne formacje świecowe?

 

Śledź fundamenty rynku

 • Jakie są najnowsze wiadomości ze świata oraz publikowane dane ekonomiczne?
 • Wskazują one na polepszenie, czy pogorszenie nastroju inwestorów?
 • Czy są zgodne z oczekiwaniami, czy też zaskoczyły rynki?
 • Jakie nowe dane lub ważne ogłoszenia zostaną opublikowane w najbliższym czasie?
 • Jaki  może być ich potencjalny wpływ na przyszłość na rynkach?

 

Odnajdź kluczowe poziomy wsparcia i oporu

Narysuj linie trendu, wsparcia i oporu na swoim wykresie. Linie wyznaczone na podstawie kursów w dłuższym okresie (miesięczne lub tygodniowe minima i maksima) będą miały większe znaczenie.

Odszukaj minima i maksima. Po wyznaczeniu linii trendu przejdź do określenia długo- i krótkoterminowych ekstremów. Stanowią one poziomy cen, które w przyszłości mogą być ponownie testowane i przełamane.

 

Określ zakresy konsolidacji kursu

Ważne jest również zjawisko konsolidacji kursu. Górna i dolna banda zakresu konsolidacji będą stanowiły poziomy odpowiednio oporu i wsparcia. Czym dłuższy jest okres konsolidacji i czym szerszy jego zakres, tym większe znaczenie będą miały te poziomy.

Szukaj formacji kontynuacji trendu, jak flaga, odwrócona flaga i trójkąt. Są one niezwykle pomocne przy odnajdywaniu okazji inwestycyjnych, gdyż określają zakres potencjalnej zmiany kursu, kiedy rynek powróci do głównego trendu.

 

Określ poziomy zniesienia Fibonacciego

Określ poziomy zniesienia Fibonacciego dla większych zmian kursu. Czy kurs odbił się, czy konsolidował w okolicach tych poziomów? Czy poziom Fibonacciego jest zgodny z linią trendu, poziomem wsparcia lub oporu?

 

Znajdź kanały kursu

Czy narysowane przez Ciebie linie trendu wskazują na istnienie kanału, dla którego możesz wyznaczyć linie dolnego i górnego ograniczenia, pomiędzy którymi utrzymuje się kurs? Bandy ograniczające kanał dostarczają dodatkowych informacji na temat poziomów wejścia na rynek i wyjścia z niego.

 

Analizuj wskaźniki impetu

Czy wskaźniki impetu sugerują, że panujący trend wzbiera na sile, czy raczej traci impet? Czy wskazują na wyprzedany lub  wykupiony rynek? Czy wykazują dywergencję między kierunkiem zmian kursów, a siłą trendu?


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.