Wskaźniki siły rynku (RSI)

Wskaźniki siły rynku RSI (Relative Strenght Index), czyli wskaźnik względnej siły również mierzony jest w skali od 0 do 100. Najpopularniejszymi okresami, dla których liczony jest ten wskaźnik są okresy 9, 14 oraz 21 dni. RSI mierzy siłę ruchów wzrostowych w relacji do ruchów spadkowych. Sygnałem jest wejście lub opuszczenie przez wartość wskaźnika poziomu wyprzedania lub wykupienia rynku. Przyjmuje się, że wartość poniżej 25 oznacza poziom wyprzedania rynku, a wartość RSI powyżej 75 oznacza poziom wykupienia rynku.

 

 

RSI to jeden z tych wskaźników, o których dowiecie się co nieco na każdym szkoleniu z analizy technicznej. Jednak jak dochodzi do prawdziwego handlu na rynku, rzadko na niego spoglądamy. Wiemy z reguły o nim tyle, że jest to indeks siły względnej, który generuje (podobno) sygnały transakcyjne.

Dziś postaram się rozłożyć ten wskaźnik na czynniki pierwsze, a jednocześnie będę chciał uniknąć języka technicznego, który jak wiemy, ciężko się czyta. Dodatkowo spojrzę na rynek pod kątem tego popularnego miernika.

My sami podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych spoglądamy na RSI. Chciałem podkreślić, że nie opieramy jednak naszych transakcji wyłącznie o niego. Stanowi on dla nas narzędzie pomocnicze, potwierdzające zakładany przez nas scenariusz.

RSI liczony jest za pomocą poniższego wzoru. Na szczęście nie musimy go pamiętać, ponieważ platforma transakcyjna za nas wylicza wszystkie wartości i tworzy z nich odrębny wykres.  

RSI (Relative Strenght Index) Wskaźniki siły rynku

a -To średnia wartość wzrostu cen zamknięcia z x dni
b - To średnia wartość spadku cen zamknięcia z x dni
 
Co mierzy RSI? W skrócie można powiedzieć, że szybkość i wielkość zmian cen. Ojcem jego stworzenia jest J. Wilder (końcówka lat 70). Na platformach transkacyjnych domyślnie jest ustawiony okres 14 dni i taki też okres jest rekomendowany przez autora.

Jak odczytywać sygnały?

Strefy
RSI porusza się w przedziale od 0 do 100 pkt. Należy wyróżnić dwie istotne strefy: 70 pkt i 30 pkt. Interpretacja jest prosta: jeśli oscylator znajduje się powyżej 70 pkt. wówczas zakłada się, że walor jest wykupiony, jeśli jest poniżej 30 pkt. – jest to sygnał wyprzedania.  
Na wykresie dziennym,  na parzez NZDUSD, od października 2015 roku RSI wskazywało dwukrotnie poziomy wykupienia oraz wyprzedania. Oba sygnały okazały się zapowiedzą przyszłych spadków oraz wzrostów. Jedynym zagrożeniem sygnałow płynących z RSI jest to, ze wskaźnik może przez dłuższy czas przebywać powyżej 70 pkt lub poniżej 30 pkt tworząc nowe szczyty lub nowe dołki.

Dywergencje
Dywergencja to wg słownika inaczej rozbieżność. Definicja matematyczno – fizyczna brzmi zdecydowanie bardziej skomplikowanie i nie będziemy jej tu przytaczać, wybaczcie :). Na rynkach finansowych dywergencja może powstać pomiędzy wykresem ceny waloru a wykresem oscylatora. I taki jej rodzaj będzie nas interesował. Dywergencje mogą być dwie: pozytywna lub negatywna. Pozytywna powstaj wówczas gdy kurs rysuje nowe minima, natomiast wartość wskaxnika (RSI) jest wyższa od jego minimum. Poniżej przykład GBPUSD, wykres 4 – godzinowy. Na styczniowym dołku można było zauważyć zjawisko pozytywnej dywergencji.

Negatywne zjawisko dywergencji to sytuacja zgoła odwrotna – kurs wyznacza nowe maksima, oscylator nie wybija swoich top-ów.

Pamiętajmy, że RSI powinien stanowić jedynie dodatkowe potwierdzenie naszej analizy rynku. Nie stosujcie go jako jedynego sygnału do zawarcia transakcji!


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.