Wydarzenia polityczne

Wydarzenia polityczne i zagrożenia polityczne

Ponieważ kursy wymiany walut odzwierciedlają sytuację globalnego handlu, wszelkie wydarzenia mogące potencjalnie zaburzyć jego prawidłowe funkcjonowanie (na przykład blokada ruchu tankowców przez Cieśninę Ormuz, czy awaria japońskiej elektrowni atomowej w Fukushimie) mogą spowodować gwałtowne zmiany kursów wymiany walut.

Wzrost rzeczywistego lub postrzeganego ryzyka może spowodować ucieczkę kapitału, podczas której obarczone większym ryzykiem aktywa i waluty zostają wyprzedane, a odzyskany kapitał ulokowany na rynkach określanych mianem bezpiecznych przystani. W rezultacie wzrośnie popyt na dolara amerykańskiego (USD) oraz franka szwajcarskiego (CHF), gdyż odzyskany z ryzykownych rynków kapitał zostanie ulokowany w bezpiecznych obligacjach amerykańskich, czy szwajcarskich. Zazwyczaj spowoduje to wzrost kursu wymiany tych walut.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.