Różnice stóp procentowych

Stopy procentowe, a dokładniej różnice w ich poziomach są jedną z najważniejszych przyczyn zmian kursów wymiany walut.

Dlaczego rola stóp procentowych w wyznaczaniu kursów wymiany jest tak istotna?

Jeśli kupujesz parę walutową, otwierasz długą pozycję na walucie bazowej, a krótką na walucie kwotowanej. Jest to równoważne z posiadaniem depozytu bankowego w walucie bazowej i pożyczki w walucie kwotowanej. Jeśli różnica stóp procentowych jest korzystna (stopa procentowa dla waluty bazowej jest wyższa od stopy procentowej dla waluty kwotowanej) skutkować to będzie dodatnim wynikiem odsetkowym netto. Z tego powodu waluty oferujące wyższą stopę procentową zazwyczaj umacniają się względem walut oferujących niższą stopę procentową. Zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucje będą kupowali pary walutowe z korzystną relacją stóp procentowych, by czerpać zyski z wyniku odsetkowego.

W rzeczywistości sytuacja nie jest jednak taka prosta. W ocenie różnicy poziomów stóp procentowych powinno się brać pod uwagę wpływ inflacji. Jeśli stopa procentowa w danym kraju wynosi 5%, ale inflacja wynosi 7%, realny zwrot z depozytu w tej walucie wynosi -2%. Dlatego wartości realne (uwzględniające inflację) są znacznie przydatniejsze od nominalnych (nie uwzględniających inflacji).

Warto zauważyć, że oczekiwania dotyczące przyszłych poziomów stóp procentowych mają istotny wpływ na dzisiejsze kursy wymiany walut. Jeśli rynek oczekuje, że ECB (Europejski Bank Centralny) zdecyduje się obniżyć stopy procentowe, kurs wymiany EUR USD może spaść wyłącznie na podstawie tych oczekiwań.

W kwestii stóp procentowych, inwestorzy walutowi powinni skupić się na rynkowych oczekiwaniach kierunku zmian różnic w realnych stopach procentowych.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.