Analiza techniczna

Typy wykresów i analiza techniczna – najważniejsze wskazówki dla inwestorów

Analiza techniczna to jedno z dwóch podstawowych narzędzi służących do oceny sytuacji rynkowej oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych. Polega na badaniu zachowań rynku za pomocą wykresów, co pomaga przewidywać kierunki przyszłych zmian cen na podstawie ich historycznych poziomów. Poznaj sekrety AT!

Z tekstu dowiesz się:

 

 • jakie są najważniejsze pojęcia związane z analizą techniczną,

 • na jakie wskaźniki AT warto zwracać uwagę,

 • jak analizować wykresy.

 

Założenia analizy technicznej

 

 • Rynek dyskontuje wszystko

Założenie, iż to rynek kształtuje cenę, w której odzwierciedlone są czynniki makroekonomiczne, fundamentalne oraz psychologiczne. Stąd należy badać wykresy i wskaźniki AT, aby skutecznie prognozować, w którą stronę rynek podąży.

 • Instrumenty pochodne

Jest to typ instrumentów finansowych, który odzwierciedla cenę instrumentu bazowego, np. akcji czy wysokości stopy procentowej. Umożliwia to wykorzystanie ruchów cen instrumentów bazowych bez konieczności ich fizycznego posiadania. Najpopularniejszym instrumentem pochodnym są kontrakty CFD.

 • Ceny podlegają trendom

Ceny znajdują się w określonych trendach (kierunkach zmian cen rynkowych) - ustanowiona na rynku rozpoznawalna formacja będzie więc kontynuowana aż do jej odwrócenia lub ustanowienia nowej.

 • Historia się powtarza

Historia kołem się toczy, zatem zmiany cen nie są przypadkowe a występują w powtarzających się sekwencjach. Innymi słowy – historyczne formacje cenowe (ruchy cen na rynku) mogą wystąpić w przyszłości.

 

Elementy analizy technicznej

 

 • Analiza wykresów

Analiza wykresów to metoda badania zachowań rynku na podstawie wykresów cenowych. Dzięki temu można określić trend, poziom wsparcia i oporu, które wpływają na przyszłe kursy.

 • Rozpoznanie formacji na wykresie

Zidentyfikowanie charakterystycznych zmian kursów, które mogą determinować przyszłe zmiany cen. Wiarygodnymi formacjami są: głowa z ramionami, podwójny szczyt, podwójne dno, flaga i chorągiewka, trójkąt zwyżkujący i zniżkujący, odwrócona głowa z ramionami oraz trójkąty symetryczne.

 • Wskaźniki trendu

Używane są do zidentyfikowania tendencji w zmianach cen. Do wskaźników trendu zaliczamy np. MACD oraz średnie kroczące.

 • Oscylatory forex

Stosuje się je do określania aktualnej siły lub słabości panującego na rynku trendu, mówią o momentach zwrotnych, pokazują czy rynek jest wykupiony, czy wyprzedany. Przykładami oscylatorów są RSI i oscylator stochastyczny.

 

Dodatkowe wskaźniki w analizie techniczne

 

Zmierzenie wielkości zmian cen w danym okresie. Podstawowym wskaźnikiem jest Momentum.

 • Wskaźniki siły rynku (RSI)

Mierzenie siły względnej rynku. Stan wykupienia i wyprzedania – ocena siły ruchów wzrostowych w stosunku do spadkowych.

 • Wskaźniki zmienności

Mierzenie zakresu dziennych wahań cen w danym okresie czasu. Główny wskaźnik – ATR.

 • Poziomy wsparcia i oporu

Ustalenie, kiedy ruch kursu zgodny/przeciwny do trendu rozpocznie się lub zakończy. Poziomy te wyznaczają poprzednie maksima/minima podczas zwyżki/zniżki cen.

 

Analiza techniczna - wykresy

 

Wykres świecowy jest najpopularniejszy, jeśli spojrzymy na wszystkie typy wykresów. Stosuje się go podczas gry na forex, giełdzie czy innych rynkach. Prezentuje informacje o poziomach cen oraz pozwala na przewidywanie ich przyszłych zmian na podstawie charakterystycznych formacji.

Wykres świecowy prezentuje: cenę otwarcia, zamknięcia, maksimum i minimum dla określonego zakresu czasu. Forma prezentacji tych danych przypomina świecę, która składa się z cienia i korpusu.

Korpus reprezentuje różnicę między ceną otwarcia i zamknięcia. Jeśli cena zamknięcia jest niższa od otwarcia, korpus świecy jest ciemny lub czerwony, jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż otwarcia, korpus jest niewypełniony lub zielony. Pionowa linia nad lub pod korpusem zwana jest cieniem i jej koniec reprezentuje odpowiednio poziom maksimum lub minimum dla danego okresu.

Na bazie wykresów można przeprowadzić wyznaczanie linii trendu i określenie poziomów wsparcia i oporu. Linie trendu wykreślane są tak, by połączyły najważniejsze minima cenowe, lub najważniejsze szczyty kursów. Linie trendu mogą być rosnące lub malejące, zależnie od kierunku zmian cen widocznego podczas czytania wykresu od lewej do prawej (od niskich do wysokich cen prowadzi trend wzrostowy, od wysokich do niskich trend spadkowy).

Istotność trendu zależy od horyzontu czasowego, dla którego został określony, a także od istotności poziomów cen, na których został oparty. Linia trendu wyznaczona na wykresie cen dziennych będzie istotniejsza niż ta wyznaczona na wykresie cen godzinnych.

 

 

Kanały wzrostowe, spadkowe i przedziały wahań

 

Gra na rynkach przebiega sprawniej gdy posiadamy umiejętność znajdowania symetrycznych formacji na wykresie. Pomaga w tym analiza techniczna. W przypadku tzw. kanałów trendowych, linie wsparcia i oporu są do siebie równoległe. Kanał może być wzrostowy, spadkowy lub poziomy. 

Górne ograniczenie przedziału wahań jest poziomem, przy którym wzrosty cen tracą impet i odwracają się. Dolne ograniczenie przedziału wahań jest poziomem, przy którym spadki cen tracą na sile i odwracają się. Kanały trendowe i przedziały wahań dostarczają wielu atrakcyjnych okazji do kupna w dołkach i sprzedaży przy szczytach. Założenie opiera się na kontynuacji dotychczasowego schematu zmiany cen.

Możesz również założyć, że nowe wydarzenia zmienią proporcje popytu i podaży, i cena wyłamie się z ograniczenia górnego lub spadnie poniżej dolnego ograniczenia przedziału wahań. Określa się to jako „wyłamanie”, a otwieranie pozycji z myślą o skorzystaniu z wyłamania ceny nazywa się „grą na wyłamanie”.

 

Poznaj jeszcze więcej sekretów analizy technicznej - przeczytaj nasz bezpłatny e-book i odkryj 7 sygnałów transakcyjnych!

W nawiązaniu do tego tematu zapoznaj się także z:


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.