Rodzaje ryzyka kursowego

Przedsiębiorstwa muszą mierzyć się wieloma różnymi typami ryzyka. Choć na pewne typy ryzyka, np. na nowych graczy na rynku,  nie mamy bezpośredniego wpływu, tak innymi można skutecznie zarządzać. Doradztwo Korporacyjne TMS Brokers zostało stworzone, by pomagać klientom korporacyjnym i instytucjonalnym w rozpoznawaniu i zarządzaniu ryzykiem walutowym.

Czym jest ryzyko walutowe

Ryzyko związane z wymianą walut jest w pewnych branżach tak powszechne, że wiele firm traktuje je jako spodziewany koszt. Wierzymy jednak, że ryzykiem da się skutecznie zarządzać, dlatego pomożemy Twojej firmie określić zagrożenia i opracować strategię, która zmniejszy lub całkowicie wyeliminuje te ryzyka.

Trzy główne źródła ryzyka walutowego to:

  • Import i eksport dóbr i wymiana pieniężna w walutach obcych
  • Kontrakty denominowane w walutach obcych
  • Kredyty dewizowe

Nasz zespół Doradztwa Korporacyjnego pomoże Twojej firmie określić obszary ryzyka i opracować program zarządzania nim w sposób zgodny z celami biznesowymi całej organizacji. Oznacza to, że wskażemy też rozwiązania i strategie mające chronić biznes w przyszłości.

 

Kontakt z działem doradztwa

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego doradztwa walutowego skontaktuj się z działem doradztwa poprzez e-mail: doradztwo@tms.pl lub telefon: +48 22 529 76 37.