Klient Detaliczny Doświadczony

Nadanie statusu Klienta Detalicznego Doświadczonego zapewnia:

 • wyższy poziom dźwigni finansowej – do 100:1
  na parach walutowych z USD, EUR, JPY, GBP, CHF, indeksach giełdowych i złocie
 • ochronę przed ujemnym saldem – bez ograniczeń
 • wsparcie maklera papierów wartościowych z wieloletnim doświadczeniem

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami telefonicznie
pod numerem +48 785 340 601.

Możesz też zostawić nam swój kontakt,
a niezwłocznie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Kto jest administratorem Twoich danych?
OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zgoda *
Poznaj wszystkie cechy statusu Klienta Detalicznego Doświadczonego:

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, Klient Detaliczny Doświadczony to klient, który posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu inwestycji, pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

Klient Detaliczny Doświadczony to status klienta detalicznego, przygotowany z myślą o inwestorach z doświadczeniem i wiedzą, ale niedysponujących kapitałem wymaganym od klienta profesjonalnego

Wyższy poziom dźwigni finansowej

Jako Klient Detaliczny Doświadczony możesz handlować z 3-krotnie niższymi wymogami co do depozytu zabezpieczającego, niż w przypadku klientów detalicznych. Maksymalna dźwignia finansowa na najważniejszych parach walutowych, indeksach CFD i złocie wynosi 100:1

Ochrona Twoich Środków

OANDA TMS Brokers uczestniczy systemie chroniącym środki klientów w razie ogłoszenia upadłości lub niewypłacalności - odpowiedzialny jest za to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (system rekompensat)

Ochrona przed ujemnym saldem

Jako Klient Detaliczny Doświadczony jesteś chroniony przed ujemnym saldem - bez ograniczeń kwotowych

Wydzielenie Twoich Środków

Będziemy przechowywać i utrzymywać Twoje środki (całą wartość rachunku) na wydzielonych rachunkach bankowych, które są oddzielone od środków OANDA TMS Brokers

Dlaczego warto inwestować
z OANDA TMS Brokers?

Opieka i merytoryczne wsparcie licencjonowanego maklera z wieloletnim stażem

Ponad 8 tysięcy instrumentów w ofercie - CFD na waluty, indeksy i towary, kontrakty terminowe futures, opcje waniliowe

Dostęp do najnowocześniejszej platformy transakcyjnej MT5 oraz aplikacji mobilnej – trading z poziomu smartfona!

Pełna transparentność – dostęp zarówno do bieżących, jak i historycznych wartości spreadów (FXCuffs 2018 - Nagroda za transparentność oferty)

Ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze największych klientów na rynkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo - nadzór nad Domem Maklerskim sprawowany przez KNF

Zapewniamy indywidualną opiekę
doświadczonych maklerów

Adam Korecki
 • Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do Doradztwa Inwestycyjnego (Nr licencji - 1823)
 • Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 • Posiada ponad 20 lat doświadczenia w tradingu na rynkach finansowych, w tym 10 lat na rynkach międzynarodowych.
 • Specjalizuje się w rynku walutowym i kapitałowym, budowie systemów transakcyjnych oraz metod zarzadzania kapitałem.
Tomasz Nowak
 • Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do Doradztwa Inwestycyjnego (Nr licencji - 280)
 • Absolwent Politechniki Łódzkiej z ponad 15 letnim doświadczeniem na rynku walutowym i kapitałowym.
 • Specjalizuje się w analizie technicznej.
 • Przez wiele lat był maklerem giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać status Doświadczonego Klienta Detalicznego

Należy spełnić łącznie dwa warunki:

I
Klienci z doświadczeniem
Kto Wymagany obrotowy Wymagane dokumenty

Klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

 • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów
 • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów
 • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów

Klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

 • uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych (np. certyfikat Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, CFA, FRM)
 • odpowiednim wykształceniem kierunkowym;
 • odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • potwierdzeniem, że klient detaliczny pracuje lub pracował przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

Klient może wypełnić i przesłać do OANDA TMS Brokers wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Jak potwierdzić wymagany obrót?

 • Posiadacze rachunku w OANDA TMS Brokers zostaną zweryfikowani na podstawie historii transakcji zawartych w OANDA TMS Brokers
 • Jeśli klient detaliczny nie będzie spełniał warunku obrotowego na podstawie historii transakcji zawartych w OANDA TMS Brokers, może dołączyć do wniosku wyciąg z rachunku prowadzonego przez innego brokera;
 • Posiadacze rachunków w innej firmie inwestycyjnej niż OANDA TMS Brokers powinni dołączyć do wniosku wyciąg z rachunku maklerskiego prowadzonego przez ten podmiot

Jak potwierdzić posiadanie odpowiedniej wiedzy?

 • Klient detaliczny może odbyć 50 godzinne szkolenie dotyczące instrumentów pochodnych, w tym CFD, które udostępniane jest przez OANDA TMS Brokers w Strefie Klienta po zalogowaniu
 • Klient detaliczny może dołączyć do wniosku certyfikat lub potwierdzenie odbycia szkolenia dotyczącego instrumentów pochodnych, w tym CFD, w okresie ostatnich 12 miesięcy (jeśli organizatorem szkolenia był inny broker niż TMS Brokers)
 • Klient detaliczny może dołączyć do wniosku dyplom potwierdzający posiadanie odpowiedniego wykształcenia (np. Ekonomia, Bankowość, Finanse i Rachunkowość)
 • Klient detaliczny może dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające historię zatrudnienia lub współpracy, w szczególności CV, świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy.

Status Klienta Detalicznego Doświadczonego jest nadawany na okres 12 miesięcy.

TMS Brokers, co najmniej raz w roku, dokonuje weryfikacji spełniania przez Klienta Detalicznego Doświadczonego warunku obrotowego i wiedzy.

Więcej informacji o weryfikacji spełniania przez Klienta Detalicznego Doświadczonego warunków do przedłużenia statusu na kolejny okres można znaleźć w Strefie Klienta (po zalogowaniu) lub w Polityce Klasyfikacji dostępnej w zakładce „Dokumenty”.

Invest Cuffs 2022
Fx Cuffs 2020
Reuters
Nagroda Bloomberg
Parkiet Rzeczpospolita
Nagroda FXCUFFS

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.