Czynniki kształtujące globalne rynki Forex w latach 20-tych XXI wieku

Rzut oka na politykę fiskalną, transakcje międzynarodowe, spekulację oraz podaż i popyt.

Handel na rynku Forex w czasach pandemii i wojny

 

Zrozumienie czynników kształtujących globalne trendy biznesowe i rynki forex w obecnej dekadzie wymaga szybkiego powrotu do podstaw.

Istnieją cztery czynniki, które pomagają zdefiniować globalny obraz gospodarczy w danym momencie. Ich wzajemne relacje i bieżące wydarzenia definiują warunki dla traderów. Te czynniki to:

  1. Polityka fiskalna i monetarna
  2. Transakcje międzynarodowe
  3. Spekulacja i oczekiwania
  4. Podaż i popyt

Ich zrozumienie jest w obecnych czasach szczególnie trudne, ponieważ regulacje związane z COVID-19 i wojna na Ukrainie wpływają na długoterminowe trendy, wprowadzając jednocześnie kilka niespodzianek.

Oto cztery zmiany rynkowe bezpośrednio związane z kluczowymi czynnikami i będące pod wpływem tych nieoczekiwanych wydarzeń.

 

Spowolnienie gospodarcze oraz wysoka inflacja zmuszają rządy do interwencji

 

W czerwcu 2022 r. prezes Banku Światowego David Malpass stwierdził: 

"Wojna na Ukrainie, blokady w Chinach, zakłócenia w łańcuchu dostaw i ryzyko stagflacji hamują wzrost. Dla wielu krajów recesja będzie trudna do uniknięcia"

W tym stwierdzeniu jest sporo do przeanalizowania. Pod koniec ubiegłej dekady ryzyko stagflacji (stagnacja wzrostu gospodarczego w połączeniu z wysoką inflacją) było niskie, ponieważ inflacja była niezwykle trudna do osiągnięcia i nie stanowiła zagrożenia.

Z drugiej strony, wolniejszy wzrost gospodarczy i perspektywa recesji zaczęły stanowić ryzyko w przededniu 2020 roku. Większość gospodarek na całym świecie poradziła sobie ze stosunkowo niskim, ale stabilnym wzrostem po ostatecznym wyjściu z globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku. Rynki akcji doświadczyły wieloletniej hossy wspieranej przez rekordowo niskie stopy procentowe i luzowanie ilościowe. W opinii wielu osób recesja była już nieunikniona. Była to niepokojąca, ale możliwa do opanowania perspektywa.

W obliczu pandemii COVID-19 i perspektywy załamania gospodarczego wywołanego lockdownem, rządy zostały zmuszone do interwencji. Gospodarki otrzymały wsparcie ze strony polityki fiskalnej i monetarnej. Mowa tu o bezpośredniej pomocy finansowej dla obywateli oraz cięciu stóp procentowych do zera.

Zaawansowane gospodarki, takie jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia i Australia, wdrożyły awaryjne pakiety stymulacyjne, zwiększyły luzowanie ilościowe i ustabilizowały rynki finansowe, starając się złagodzić recesję i przyspieszyć ożywienie.

Przez długi czas wydawało się, że wysiłki te przynoszą korzyści.

Zakłócenie łańcuchów dostaw spowodowało jednak nierównowagę; odroczony popyt ożywił się znacznie szybciej niż przewidywano, a podaż nie mogła nadążyć. Pojawiła się inflacja, ale banki centralne były skłonne spojrzeć poza te przejściowe presje.

Następnie Rosja zaatakowała Ukrainę, zakłócając globalne dostawy ropy, gazu, pszenicy i innych kluczowych towarów. Ceny poszybowały w górę, a inflacja nasiliła się i stała się problemem globalnym. Decydenci polityczni nie mogli już dłużej tego ignorować.

Rządy znalazły się w trudnej sytuacji, starając się zrównoważyć stymulowanie wzrostu gospodarczego, jednocześnie nie przyczyniając się do gwałtownego wzrostu inflacji, co spowodowało dalszą nieprzewidywalność na globalnych rynkach finansowych.

Chociaż przed nami jeszcze długa droga, banki centralne na całym świecie przeszły intensywny program podwyżek stóp procentowych i zacieśniania ilościowego, aby powstrzymać inflację przed wymknięciem się spod kontroli i utrwaleniem się w gospodarce. Choć wysiłki te wydają się przynosić efekty, przed decydentami politycznymi jest jeszcze długa droga do osiągnięcia stanu, w którym inflacja będzie pod stałą kontrolą i wróci do poziomu celów banków centralnych.

Presja cenowa, w połączeniu z pogarszającym się globalnym problemem długu publicznego, prawdopodobnie pozostanie wyzwaniem przez resztę dekady. Zwłaszcza biorąc pod uwagę nieprzewidywalność wojny i jej trajektorii.

Biorąc pod uwagę tę niepewność, warto zrozumieć, w jaki sposób polityka fiskalna i monetarna na całym świecie działają w celu powstrzymania inflacji i wspierania gospodarki, ponieważ będzie to miało znaczący wpływ na wartości walut i będzie kluczem zarówno do długo-, jak i krótkoterminowego handlu na rynku forex. 

 

 

Rosja i Chiny napędzają de-dolaryzację poprzez transakcje naftowe i BRICS

 

Może to być jedna z największych zmian rynkowych wpływających na rynki forex w obecnej dekadzie. Inwazja Rosji na Ukrainę i niedawny awans Chin do statusu największej gospodarki świata pod względem parytetu siły nabywczej (PPP) po raz kolejny zwróciły uwagę na status dolara amerykańskiego (USD) jako standardu handlowego.

Chociaż jest mało prawdopodobne, aby zdestabilizować dolara amerykańskiego, naleganie Rosji na sprzedaż gazu swoim głównym europejskim klientom w rublach stanowi niewielki uszczerbek na statusie USD. Unia Europejska (UE) znalazła się w trudnej sytuacji, biorąc pod uwagę zależność krajów takich jak Włochy i Niemcy od rosyjskiej energii. Nie miały one innego wyjścia, jak tylko zgodzić się na żądania Kremla. Do czerwca 2022 r. Josep Borrell, najwyższy dyplomata UE, skomentował, że UE wydała ponad 35 mld euro na rosyjski gaz i ropę od początku inwazji.

Dodajmy do tego odwieczną rozmowę o tym, że Chiny dążą do zakupu saudyjskiej ropy w yuanach, a uzyskamy dalsze możliwości osłabienia dolara amerykańskiego. Należy zauważyć, że Stany Zjednoczone nie potrzebują już saudyjskiej ropy naftowej, aby zaspokoić lokalny popyt, a stosunki między tymi dwoma krajami pogorszyły się w ostatnich latach.

Do tej pory zmiany te nie miały znaczącego wpływu na dolara amerykańskiego i jest mało prawdopodobne, aby wywołałypresję sprzedaży na USD w krótkim okresie. Niemniej jednak jest to zmiana, którą należy obserwować, ponieważ niektóre kraje chcą jeszcze bardziej zmniejszyć swoją zależność od dolara i uczynić się mniej podatnymi na sankcje USA.

Gospodarki wschodzące, takie jak Brazylia, Indie, Chiny i RPA, zajęły dość neutralne stanowisko w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę, podkreślając siłę ich więzi w ramach partnerstwa BRICS.

Biorąc pod uwagę względną siłę tych gospodarek w ich regionach, BRICS stanowi wyraźną ścieżkę do dalszego handlu poza Stanami Zjednoczonymi i depolaryzacji w następnej dekadzie.

 

Nastroje i spekulacje na niestabilnych rynkach globalnych

 

Spekulacje w obliczu pandemii i wojny są prawdopodobnie jeszcze bardziej nieprzewidywalne niż wtedy, gdy rynki są bardziej ustabilizowane, ale nadal odgrywają dużą rolę w handlu na rynku Forex.

Jak więc lepiej zrozumieć spekulacje i oczekiwania w tak nieprzewidywalnym środowisku?

Oczywistą odpowiedzią jest skupienie się na fundamentach i nie rozpraszanie się szumem. Jednak analiza techniczna oferuje również cenny wgląd w to, jak inwestorzy oceniają zmieniający się krajobraz i co to oznacza dla wycen. Połączenie tych dwóch elementów może być przydatne podczas analizy rynków.

Co więcej, niektóre waluty oferują lepszy dostęp do szerokiej gamy danych ekonomicznych i analiz, które mogą pomóc w uzyskaniu lepszych informacji. Mając to na uwadze, można rozważyć dwie rzeczy:

  • Główne pary walutowe (Majors) to kombinacje walut z USD, które są szeroko analizowane i przejrzyste. Handel na nich jest bardziej klarowny, ponieważ dotyczą one gospodarek, dla których regularnie podawane są dane makroekonomiczne, a ich banki centralne komunikują się z rynkiem i prowadzą przewidywalną politykę pieniężną.
  • Wysoka płynność: Główne waluty mają zazwyczaj największą płynność, co zmniejsza potencjał ekstremalnej zmienności, choć nie eliminuje jej całkowicie. Odwrotna sytuacja może mieć miejsce w przypadku niektórych egzotycznych par walutowych (np. USD/TRY, USD/RUB, USD/ZAR), które mogą wiązać się z dodatkowym ryzykiem.

 

 

Podaż i popyt na walutę

 

Kiedy oceniamy globalne trendy biznesowe i rynki międzynarodowe pod kątem niektórych z czynników wymienionych powyżej, łatwo jest zgubić się w domysłach i panice związanej ze światową polityką i jednorazowymi wydarzeniami. Nie ma jednak wątpliwości, że wojna na Ukrainie spowodowała poważne zmiany w podaży i popycie na waluty na rynkach forex.

Po pierwsze, rok 2022 był dobrym okresem dla USD, ponieważ awersja do ryzyka przetoczyła się przez rynki, Rezerwa Federalna agresywnie podniosła stopy procentowe, a gospodarka USA wykazała się niezwykłą odpornością. Podczas gdy rok 2023 miał obiecujący początek dla ryzykownych aktywów, może wystąpić wiele komplikacji, które zapewnią, że silniejszy będzie popyt na bezpieczniejsze rozwiązania. Czas pokaże, czy USD pozostanie w tej kategorii.

Po drugie, pojawia się kwestia rosyjskiego rubla. Po początkowym krachu rosyjska waluta odbiła się, gdy bank centralny gwałtownie podniósł stopy procentowe, a Kreml zażądał, aby niektóre kraje płaciły za ropę w rublach w celu zwiększenia popytu.

Późniejsze wydarzenia, w tym ograniczenie rosyjskiej ropy do 60 USD za baryłkę, sprawiły, że jej wartość ponownie spadła w stosunku do dolara i osiągnęła poziom zbliżony do tego sprzed inwazji. 

Z drugiej strony jen jest główną walutą, która mocno spadła w 2022 r. jako pośredni skutek pandemii i wojny, która po niej nastąpiła. Ponieważ inflacja rozprzestrzeniła się na całym świecie, pozostała w dużej mierze nieobecna w Japonii, tworząc szybko pogłębiającą się rozbieżność między polityką pieniężną Banku Japonii i wielu innych banków centralnych, w tym Rezerwy Federalnej. Jen osiągnął najniższy poziom w stosunku do dolara w październiku 2022, po czym nastąpiły liczne interwencje japońskiego Ministerstwa Finansów na rynkach walutowych i od tego czasu nastąpiło silne odbicie. Ścieżka na przyszłość pozostaje niepewna i podczas gdy inne banki centralne mogą w końcu poradzić sobie z inflacją, rok 2023 może być tym, w którym znajdzie ona Japonię i sprawi, że waluta pozostanie w centrum uwagi traderów.

 

Pokaż datę publikacji treści: 

Być może zainteresuje Cię również:

2024-05-08 14:57
Co ponowny wybór Trumpa na prezydenta USA może oznaczać dla rynków finansowych
2024-04-18 11:10
Co czeka rynki w drugim kwartale 2024 roku? Poznaj prognozy analityków OANDA TMS Brokers
2024-04-16 16:25
Halving Bitcoina 2024: wszystko, co powinieneś wiedzieć
2024-03-29 13:08
Co II kwartał 2024 roku może przynieść inwestorom? Zapraszamy na webinar
2024-03-28 11:34
Błędy poznawcze i emocjonalne najczęściej popełniane przez traderów
2024-03-20 15:00
Wybory prezydenckie w USA 2024: wskaźniki ekonomiczne, które warto obserwować
2024-03-18 13:03
Nikkei - czy czeka nas hossa jak w USA? Zapraszamy na webinar
2024-03-08 10:43
Kobiety w tradingu - czy inwestują inaczej od mężczyzn?
2024-02-13 14:18
Akcje europejskie już dostępne w ofercie OANDA TMS Brokers!
2024-02-09 15:35
Ruszyło głosowanie w corocznym konkursie branży inwestycyjnej Invest Cuffs

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.