Rynek walutowy

Rynek walutowy
Forex

Forex, czyli rynek walutowy, jest największym rynkiem świata, na którym banki, instytucje oraz inwestorzy indywidualni każdego dnia obracają walutami o wartości przekraczającej 4 bilionów dolarów. Obrót ten odbywa się na nieregulowanym rynku międzybankowym, co oznacza, że nie ma scentralizowanego miejsca wymiany.

Jak to funkcjonuje?

Wahania kursów walut

Rynek walutowy (Forex) podlega ciągłym wahaniom kursowym spowodowanym m.in. nowymi danymi makroekonomicznymi, wydarzeniami politycznymi, wynikami globalnego handlu czy międzynarodowymi przepływami kapitałowymi. Te wahania kursowe stanowią dla inwestorów potencjalne możliwości osiągnięcia zysku.

Pary walutowe

Każda transakcja na rynku Forex składa się z jednoczesnego kupna jednej waluty i sprzedaży drugiej. Te dwie waluty razem tworzą parę walutową.

Rynek walutowy posiada siedem najczęściej wymienianych par, które określa się jako pary główne. Odpowiadają one za około 80% całego obrotu na rynku walutowym. Każda z nich zawiera dolara amerykańskiego, który jest najpopularniejszą walutą światowego handlu i podstawową walutą rezerw banków centralnych na świecie.

Główne pary walutowe
  • Euro w relacji do dolara amerykańskiego (EUR USD)
  • Funt brytyjski w relacji do dolara amerykańskiego (GBP USD)
  • Dolar amerykański w relacji do jena japońskiego (USD JPY)
  • Dolar amerykański w relacji do franka szwajcarskiego (USD CHF)
  • Dolar amerykański w relacji do dolara kanadyjskiego (USD CAD)
  • Dolar australijski w relacji do dolara amerykańskiego (AUD USD)
  • Dolar nowozelandzki w relacji do dolara amerykańskiego (NZD USD)

Istnieje również wiele par walutowych będących przedmiotem globalnego handlu, które nie zawierają dolara. Nazywane są one parami krzyżowymi, ponieważ kursy ich wymiany wyznaczane są na podstawie krzyżowej relacji kursu obu walut wobec dolara.

Jak wybrać pary walutowe?

Początkujący inwestor powinien skupić się na jednej lub dwóch spośród najczęściej wymienianych par walutowych. Pozwala to na skoncentrowanie się na wydarzeniach, które mają największy wpływ na kursy tych par i wyspecjalizować się w handlu nimi.

Twoje preferencje w śledzeniu aktualnych wydarzeń mogą być ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wyborze AUD USD, USD CAD, czy EUR USD. Wybierz parę walutową reagującą na te wydarzenia, które śledzisz na bieżąco.

Przykład 1: kursy dolara kanadyjskiego (CAD) i dolara australijskiego (AUD) podążają za zmianami cen surowców, gdyż odzwierciedlają stan gospodarek zależnych od eksportu swoich bogactw naturalnych.

Przykład 2: Euro (EUR) reaguje najsilniej na zmiany polityczne wewnątrz Unii Europejskiej, doniesienia z europejskiego sektora bankowego i stan długu publicznego państw członkowskich.

Forex - jakie pojęcia warto znać
Bid i ask

Dla par walutowych podawane są dwie ceny: „bid”, czyli najwyższa cena, po której ktoś jest skłonny kupić dany instrument oraz „ask” – najniższa cena, po której ktoś jest skłonny sprzedać dany instrument.

Pips cząstkowy

W następstwie rozwoju obrotu elektronicznego wprowadzono pipsy cząstkowe. Pips cząstkowy to dziesiąta część pipsa, czyli odpowiada on piątej cyfrze po przecinku dla wszystkich głównych par walutowych poza japońskim jenem.

Spread

Cena bid znajduje się zawsze po lewej, a cena ask po prawej stronie. Różnica pomiędzy ceną ask, a ceną bid to „spread”.

Lot

Lot jest standardową wielkością transakcji na rynkach finansowych. Oznacza to zwykle 100 000 jednostek waluty bazowej lub równowartość 100 000 USD dla indeksów, surowców i kontraktów.

Pips

Pips był w przeszłości najmniejszą jednostką zmiany kwotowań. Dla prawie wszystkich głównych par walutowych pips oznacza czwartą cyfrę po przecinku. Jedynym wyjątkiem wśród głównych par jest japoński jen, dla którego pips oznacza drugą cyfrę po przecinku.

Mini- i mikrolot

Handel możliwy jest również w minilotach (1/10 lota, lub 10 000 dolarów) lub mikrolotach (1/100 lota, lub 1 000 dolarów).

 

Zanim rozpoczniesz inwestycje na rynku Forex, sprawdź warunki transakcyjne w Specyfikacji Instrumentów Finansowych poszczególnych platform TMS Brokers.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.