Jesteś w centrum świata inwestycji

Inwestuj w akcje i indeksy giełdowe

Inwestuj w akcje i indeksy giełdowe
Giełdy papierów wartościowych

Giełda to jeden z najpopularniejszych rynków wśród inwestorów. Umożliwia inwestowanie zarówno w akcje firm, jak i w indeksy giełdowe, czyli „koszyk” wybranych spółek giełdowych, np. WIG20.

Jak funkcjonuje giełda?

Wirtualny „targ”

Giełda to nowoczesne „place targowe”, na których spotykają się sprzedający i kupujący papiery wartościowe firm, przede wszystkim akcje, indeksy giełdowe, obligacje, np.: papiery wartościowe firm, np.: akcje, obligacje, a także zainteresowani instrumentami pochodnymi. Pierwsi potrzebują kapitału, drudzy szukają okazji inwestycyjnych.

Rola domów maklerskich

By na rynku była ciągła płynność zleceń, na giełdzie funkcjonują domy maklerskie, które przekazują tam zlecenia składane przez swoich klientów. Na podstawie umów z giełdami bądź emitentami, domy maklerskie mogą też wspierać płynność poprzez aktywne inwestowanie – zarówno kupowanie jak i sprzedawanie danego instrumentu finansowego.

Szeroki zasób „produktów”

Na giełdzie w Nowym Jorku notowanych jest blisko 3 tysiące czołowych firm świata i USA, w Warszawie zaś około 350 firm, w tym kilkadziesiąt zagranicznych. Obecnie, bez względu na kraj pochodzenia inwestora, możliwe są inwestycje na większości rynkach świata.

Przedmiot obrotu

Na giełdzie można inwestować zarówno w indeksy giełdowe, papiery wartościowe, czyli akcje czy obligacje Skarbu Państwa oraz obligacje korporacyjne jak i w instrumenty pochodne, czyli głównie kontrakty futures na kursy akcji, walut czy indeksów giełdowych.

Wirtualny handel

Zlecenia kupna i sprzedaży pojawiają się na rynku w czasie rzeczywistym. Można je obserwować w systemach przekazujących stan notowań. W momencie gdy kupujący i sprzedający zgodzą się co do ceny, następuje transakcja zapisywana w systemie GPW oraz na rachunku inwestora.

Śledź rynki na bieżąco

Poznaj TMS NonStop

Trafne decyzje inwestycyjne w dużej mierze zależą od regularnego śledzenia rynków. Z myślą o inwestorach udostępniamy platformę TMS NonStop, która zbiera wszystkie potrzebne dane z rynków finansowych w oparciu o niezależne źródła informacji. Dostępne dane wzbogacane są fachowymi analizami i informacjami przekazywanymi przez maklerów TMS Brokers.


Poznaj TMS NonStop

Jak przebiega inwestycja? Przykład PKN Orlen.

CFD są sposobem zawierania transakcji na światowych rynkach finansowych bez konieczności kupowania i sprzedawania aktywów bazowych. Kwotowane są dwie ceny, które tworzą widełki cenowe (spread). Niższa wartość - cena sprzedaży, wyższa - cena kupna. Ceny CFD odwzorowują ceny z rynków bazowych i są notowane w walucie rynku bazowego. W zależności od rachunku, jednostką transakcyjną może być CFD lub lot = 100 akcji.

Założenie

Akcje PKN Orlen są notowane na poziomie 48,35/48,40 zł. Kwotowanie CFD jest identyczne . Uważasz, że kurs PKN Orlen wzrośnie, a zatem kupujesz 1000 CFD na akcje PKN Orlen po 48,40 zł. Prowizja stanowi % wartości transakcji. Dla każdej grupy kontraktów CFD ustalone są odpowiednie progi wolumenu, poniżej którego występuje dodatkowa prowizja.

Zysk

Jeżeli np. po kilku dniach kurs PKN Orlen na giełdzie rośnie i wynosi 51,40/51,45 zł, postanawiasz zrealizować zyski i sprzedajesz 1000 CFD na PKN Orlen po 51,40 zł. Twój łączny zysk wynosi 3000 zł (3zł x 1000 zł). Przy określonych wolumenach transakcji, wynik ten może zostać pomniejszony o wartość prowizji.

Strata

Transakcja przynosi stratę, jeżeli kurs powędruje w przeciwnym kierunku, czyli cena spadnie poniżej 48,40 zł. W pierwszym przypadku ewentualna dodatkowa prowizja umniejszała osiągnięty zysk, natomiast w sytuacji poniesienia straty, prowizja powiększa łączną wartość straty. Sposób obliczeń jest analogiczny jak powyżej.