Doradztwo walutowe

Dzięki współpracy z DM TMS Brokers otrzymasz profesjonalne wsparcie i bezpieczeństwo finansowe

Profesjonalne wsparcie
Profesjonalne wsparcie
Wymiana walutowa z zagranicą, kontrakty denominowane w walutach obcych, kredyty dewizowe to podstawowe źródła ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie. Dla wielu przedsiębiorstw są także obszarem powstawania  kosztów, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu.

Okazuje się jednak, że przedsiębiorstwo może skutecznie zabezpieczyć się przed zmiennością rynku walutowego, może uniezależnić swój wynik od ruchów  kursów walut, może wykonywać transakcje wymiany po najlepszych kursach – to wszystko przy współpracy z DM TMS Brokers.

Obszary współpracy

Obszary współpracy

Doradcy TMS Brokers mogą Państwu pomóc w:

  1. Wskazaniu najdogodniejszych poziomów do wymiany walut
  2. Optymalizacji kosztów walutowej współpracy z Bankiem
  3. Zabezpieczeniu przyszłych płatności przed ryzykiem walutowym
  4. Audycie walutowym i strategiach zarządzania ryzykiem
  5. Wycenie instrumentów finansowych


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.