Surowce / Towary

Metale szlachetne – wszystko, co powinieneś wiedzieć

19-06-2019
Metale szlachetne to szczególny rodzaj surowców naturalnych. Od zawsze są kojarzone z dobrobytem, władzą, potęgą i pięknem. To również bardzo dobre instrumenty inwestycyjne. Sprawdź, co powinieneś widzieć, aby móc rozpocząć inwestowanie w metale szlachetne.

Z tekstu dowiesz się:

 

 • w które metale szlachetne warto inwestować,

 • od czego zależą ceny metali szlachetnych,

 • czym są inwestycje bezpośrednie i pośrednie w metale szlachetne.

 

Dlaczego warto zainteresować się metalami szlachetnymi?

 

Dawniej metale szlachetne spełniały podstawową funkcję – wyrabiano z nich monety oraz biżuterię. Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i giełd ten rodzaj surowców stał się swego rodzaju polisą ubezpieczeniową, która miała chronić kapitał w czasach kryzysu. W czasie hossy na rynkach akcyjnych, kiedy panuje stosunkowo niska awersja do ryzyka, popularność metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro spada. Wszystkie wymienione metale są wykorzystywane w przemyśle, dlatego też popyt ze strony tego sektora powoduje również wzrost cen tych surowców.

 

 

Metale szlachetne – czyli jakie?

 

Spośród metali szlachetnych, wyróżnić można cztery główne, z których najpopularniejsze jest złoto. Jednak coraz częściej inwestorzy wybierają inwestycje w oparciu także o pozostałe surowce.

 • Złoto

Inwestowanie w złoto stanowi pewnego rodzaju ucieczkę do „bezpiecznej przystani”. Złoto cechuje się niską korelacją z tradycyjnymi aktywami, co w pewien sposób może zmniejszyć ryzyko inwestorów. Złoto jest również traktowane jako globalna waluta. Jako surowiec występuje dużo rzadziej od srebra – szacuje się, że nawet 19 razy mniej.

Ci, którzy szukają cen złota w internecie powinni zwracać uwagę na jego popularny symbol: XAUUSD

 

 

 • Srebro

Jest zaliczane do metali skarbowych oraz jubilerskich. Posiada specyficzne właściwości fizyczne oraz chemiczne, dlatego ma ponad 10 tysięcy zastosowań w przemyśle. Inwestowanie w srebro jest niedocenioną formą lokaty kapitału. Notowania srebra często charakteryzują się wyższą zmiennością w porównaniu do notowań złota – ceny srebra rosną szybciej od cen złota. Jednak podczas bessy, srebro potrafi także utracić więcej na wartości. Na platformach inwestycyjnych surowiec ten oznaczony jest symbolem XAGUSD.

 • Platyna i pallad

Obydwa surowce występują stosunkowo rzadko w przyrodzie. Dawniej wykorzystywano je w przemyśle jubilerskim, elektronicznym, chemicznym oraz w medycynie. Obecnie najczęściej surowce ten są wykorzystywane w branży motoryzacyjnej, głównie w katalizatorach spalin w autach z silnikami diesla (platyna) oraz benzynowymi (pallad). Inwestowanie w platynę czy pallad, podobnie jak w przypadku innych metali szlachetnych, w dużej mierze wiąże się z obserwacją ich wydobycia. Podaż obydwu metali jest zdominowana głównie przez dwa kraje: Rosję i RPA.

 

Ceny metali szlachetnych – od czego zależą?

 

Czynnikami kształtującymi ceny metali szlachetnych są w dużej mierze podaż i popyt. Za podaż odpowiadają kopalnie, odzysk złomu metali szlachetnych, banki komercyjne i centralne. Wydobycie surowców jednak maleje. Złoża złota w RPA znajdują się kilka tysięcy metrów pod ziemią, co oznacza wyższe koszty wydobycia. Odwiert na takich głębokościach pociąga za sobą wiele technologicznych wyzwań. Dochodzą do tego stale rosnące koszty ludzkie.

Duży wpływ na metale szlachetne oraz ich cenę mają także:

 • obecna sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna,
 • stopy procentowe największych gospodarek świata
 • polityka monetarna prowadzona przez banki centralne.

 

Inwestycje w metale szlachetne

 

Metale szlachetne były i są wykorzystywane przez zarządzających jako element zrównoważonego portfela inwestycyjnego. Zwłaszcza w przypadku strategii, które mają być odporne na zawirowania rynkowe. Inwestowanie w metale szlachetne obecnie jest możliwe w formie bezpośredniej (sztaby i monety lokacyjne) oraz pośredniej za pomocą kontraktów futures, CFD, funduszy ETF (Exchange Traded Fund) i produktów strukturyzowanych.

 • Inwestycje bezpośrednie

To zakup fizycznego surowca. Najczęściej metale szlachetne występują w postaci sztabek inwestycyjnych oraz monet lokacyjnych. Ta forma lokowania kapitału wymaga jednak dużych nakładów pieniężnych. Kluczowe jest bezpieczne przechowywanie surowca, co dodatkowo wiąże się z kosztami jego przewiezienia, zabezpieczenia oraz ubezpieczenia. Fizyczny metal można kupić w wyspecjalizowanych instytucjach.

 • Inwestycje pośrednie

Obecnie na rynku istnieje kilka form pośrednich inwestycji w metale szlachetne. Jedną z nich jest lokowanie kapitału w papiery wartościowe spółek trudniących się wydobyciem surowca. Jednak kurs akcji nie zawsze jest silnie skorelowany z wyceną metalu na rynku, dlatego na popularności zyskują instrumenty oparte o cenę rynkową złota.

Wśród nich można wyróżnić:

 • kontrakty futures – notowane na giełdzie. Najpopularniejsze z nich można znaleźć na giełdzie COMEX, należącej do CME. W tym miejscu handel odbywa się w formie elektronicznej oraz w systemie tzw. open outcry – za pomocą gestów i krzyków maklerów będących bezpośrednio na parkiecie. Futures wymagają jednak stosunkowo wysokiego depozytu wstępnego (ok 3740 USD) od 1 kontraktu, który jest niepodzielny.
 • kontrakty CFD – instrumenty pochodne, bardziej dostępne dla początkującego inwestora. Dzięki dźwigni finansowej, aby zainwestować w złoto, srebro, platynę czy pallad, nie trzeba pod transakcje zastawiać dużych środków. Kontrakty CFD są instrumentami podzielnymi, co oznacza, że inwestor może kupić dziesiętną lub nawet setną część kontraktu. CFD na metale szlachetne charakteryzują się również pełną dostępnością gry na spadki. Oznacza to możliwość otwierania „krótkich pozycji”, dzięki dużej płynności tych instrumentów.
 • fundusze ETF - można w nie inwestować, kupując tytuły uczestnictwa. Niektóre fundusze ETF inwestują bezpośrednio w fizyczny metal. Do najpopularniejszych i największych zaliczyć należy SPDR Gold Shares, utworzony w listopadzie 2004 roku oraz iShares Gold Trust, zapoczątkowany w styczniu 2005 roku.

Pochodną formą inwestycji w ETF jest zakup kontraktu CFD opartego o konkretny ETF. W ofercie TMS Brokers można znaleźć instrument GLD.ETF, który jest oparty o wartość rynkową jednostki funduszu SPDR Gold Trust notowanego na giełdzie New York Stock Exchange Arca.

Jeśli interesują Cię inwestycje w surowce, sprawdź nasz bezpłatny e-book i poznaj tajniki rynku ropy naftowej!

W nawiązaniu do tego tematu zapoznaj się także z: