Bank of Canada (Bank Kanady)

Słownik

Bank of Canada (Bank Kanady) - narodowy bank centralny Kanady. Głównym jego zadaniem jest wspieranie i utrzymywanie dobrobytu państwa. Dokonuje tego poprzez prowadzenie polityki monetarnej, druk pieniądza, nadzorowanie długu i funduszy banków. W przeciwieństwie do innych agencji rządowych, kierownictwo banku powoływane jest przez sam bank. Bank Kanady został założony w Ottawie, gdzie pozostał do dziś. Pomimo, że nie jest bankiem komercyjnym i nie oferuje usług dla normalnych klientów, wypracowuje 1,7 miliarda dolarów zysku rocznie, które wpływają do budżetu.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski