Bank Anglii (Bank of England)

Słownik

Bank Anglii (Bank of England) - bank centralny Wielkiej Brytanii. Nazywany czasem the 'Old Lady' of Threadneedle Street. Jego zadaniem jest utrzymywanie i wspieranie stabilności monetarnej i finansowej jako podstaw zdrowej gospodarki. Bank Anglii istnieje od ponad trzech stuleci, pomimo to do 1946 nie został znacjonalizowany. Pełni podwójną rolę banku państwa i banku komercyjnego. W 1998 sposób zarządzania został zmieniony poprzez Bank of England Act. Teraz kierowany jest przez 16 dyrektorów, naczelnika i jego dwóch zastępców. To zmodyfikowało odpowiedzialność banku. Bank Anglii zarządza również środkami na stabilizację kursu walutowego (Exchange Equalisation Account). EEA zostało utworzone w 1932 i jest to konto odpowiedzialne za kurs wymiany brytyjskich rezerw złota. Utrzymywane są w nim obce waluty i złoto w celach transakcyjnych.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.