Informacja finansowa

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Opinia biegłego rewidenta za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Opinia biegłego rewidenta za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
Opinia biegłego rewidenta za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok
Opinia biegłego rewidenta za 2015 rok

Zasady ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej „TMS Brokers”) informuje o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady"), poprzez ich zaimplementowanie w „Zasadach Ładu Korporacyjnego Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A." oraz innych wewnętrznych aktach normatywnych. Treść Zasad wraz ze wskazaniem tych, które nie są stosowane przez TMS Brokers oraz uzasadnieniem wyłączenia znajduje się w załączniku

Zasady ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.
Zasady ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.- suplement 1
Zasady ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.- suplement 2
Zasady ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.- suplement 3