Rolowanie instrumentów OIL, OILBRNT

12-01-2016 11:47
Szanowni Klienci, 13 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu OIL. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.
Rolowanie instrumentów OIL, OILBRNT

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OIL WTI dla pozycji długiej -34 pkt. dla pozycji krótkiej +34 pkt. (rachunek maklerski TMS Connect)
  • OILBRNT dla pozycji długiej -34 pkt. dla pozycji krótkiej +34 pkt. (rachunek maklerski TMS Trader)

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie.

Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.