Państwowy dług publiczny w II kw. wzrósł o 2,1 proc. do 888.107,3 mln zł - MF

10-09-2013 15:19
10.09. Warszawa (PAP) - Państwowy dług publiczny (PDP) w II kwartale 2013 roku wzrósł o 2,1 proc. do 888.107,3 mln zł - podało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wzrost długu publicznego od końca 2012 roku wyniósł 47.630,5 mln zł, tj. 5,7 proc.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł 937.444,4 mln zł. W II kwartale 2013 r. wzrósł on o 19.684,1 mln zł, tj. o 2,1 proc. Natomiast od końca 2012 roku zwiększył się o 50.668,3 mln zł, tj. o 5,7 proc.

"Największy wpływ na zmianę PDP w I półroczu 2013 roku miało finansowanie deficytu budżetu państwa (który po 6 miesiącach br. wyniósł 26,0 mld zł) oraz różnice kursowe (wzrost PDP z tego tytułu od końca 2012 r. o ok. 13,3 mld zł)" - napisano w komentarzu.

Z danych wynika, że 92,4 proc. państwowego długu publicznego przypada na podsektor centralny, z tego na Skarb Państwa przypada 92,2 proc. Z 7,5 proc. przypadających na podsektor samorządowy, 7,1 proc. stanowi zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

MF podaje, że wzrost państwowego długu publicznego od początku 2013 r. był wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 49,8 mld zł, tj. o 6,5 proc.,- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1,2 mld zł, tj. o 1,8 proc.,- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 0,9 mld zł, tj. o 41,2 proc.

Na koniec II kwartału br. dług krajowy wyniósł 616,1 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2012 roku o 39,7 mld zł, tj. o 6,9 proc. W tym samym okresie dług zagraniczny wzrósł o 7,9 mld zł, tj. 3,0 proc., do poziomu 272,0 mld zł.

Udział długu zagranicznego na koniec II kwartału wyniósł 30,6 proc. (spadek z 31,4 proc. na koniec 2012 roku). (PAP)

bg/ ana/