Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA FATCA

30-11-2016 14:16
Drogi Kliencie, Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: Ustawa FATCA),
Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA FATCA

na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA (dalej „oświadczenie o statusie FATCA”). Powyższy obowiązek dotyczy rachunków otwartych w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.11.2015r.

Zgodnie z Ustawą FATCA, w przypadku nie otrzymania przez TMS Brokers wypełnionego przez Klienta oświadczenia o statusie FATCA, w terminie do dnia 1 grudnia 2016 r., środki zgromadzone na rachunku pieniężnym zostaną zablokowane. Blokada oznaczać będzie brak możliwości dysponowania i korzystania przez Klienta ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku. Przedmiotowa blokada zostanie zniesiona po uzupełnieniu w/w oświadczenia.

W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie formularza udostępnionego w formie elektronicznej, do którego link znajduje się pod tekstem. Prawidłowe złożenie oświadczenia na formularzu elektronicznym będzie wymagało identyfikacji Klienta. 

W celu identyfikacji na formularzu Klient zostanie poproszony o podanie:
- adresu email oraz 
- numeru PESEL 

W przypadku negatywnej weryfikacji Klientowi pokaże się komunikat: nie można było Cię zidentyfikować, prosimy spróbować jeszcze raz (z linkiem do poprzedniej strony „wróć do poprzedniej strony”). Klient powinien w takim przypadku ponowić próbę wpisując ponownie ww. dane, aż do skutecznego zalogowania się do formularza. 

Po pomyślnej weryfikacji danych Klientowi ukaże się treść oświadczenia, w którym należy zaznaczyć odpowiednio opisane pole. 

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z identyfikacją lub wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Departamentem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 48 22 27 66 282.

Bezpośredni link do formularza - https://www.tms.pl/fatca