Oświadczenia o statusie FATCA – osoba fizyczna

Drogi Kliencie

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA (dalej „oświadczenie o statusie FATCA”). Powyższy obowiązek dotyczy umów zawartych w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.11.2015 r. W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza.

Zgodnie z Ustawą FATCA, w przypadku nie otrzymania przez TMS Brokers wypełnionego przez Klienta oświadczenia o statusie FATCA, w terminie do dnia 01 grudnia 2016 r., środki zgromadzone na rachunku pieniężnym zostaną zablokowane. Blokada oznaczać będzie brak możliwości dysponowania i korzystania przez Klienta ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, a wszystkie otwarte pozycje zostaną zamknięte. Przedmiotowa blokada zostanie zniesiona po uzupełnieniu w/w oświadczenia. W celu identyfikacji proszę o podanie: