Indeks PMI w Niemczech w usługach w III 2013 r. spadł do 50,9 pkt

04-04-2013 09:55
04.04. Frankfurt (PAP/Bloomberg) - Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 2013 roku 50,9 pkt. wobec 54,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 51,6 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.(PAP)

aj/ asa/