Dochody z dywidend w '13 będą wyższe niż założone w budżecie - program konwergencji

29-04-2013 09:02
29.04. Warszawa (PAP) - Dochody z dywidend w 2013 roku będą wyższe niż założono w ustawie budżetowej na poziomie 5,86 mld zł - wynika z projektu Aktualizacji Programu Konwergencji przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, do którego dotarła PAP.

"W 2013 roku, dzięki dobrym wynikom przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa osiągniętym w 2012 roku, planowane są zwiększone, w stosunku do prognozowanych w ustawie budżetowej, wpływy z tytułu dywidend ze spółek oraz wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa" - napisano w dokumencie.

"Założona ścieżka wpływów z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa spowoduje, że relacja dochodów z tytułu własności do PKB ulegnie w kolejnych latach obniżeniu" - dodano.

Zgodnie z budżetem na 2013 rok wpływy ze spółek, w których prawa z akcji/udziałów wykonywane są przez MSP mają wynieść 5,0 mld zł. Całkowite tegoroczne dochody budżetowe z dywidend założono na poziomie 5,86 mld zł. (PAP)

bg/ osz/