Trendy rynkowe

Prognoza rynku kryptowalut na Q2 2024 r.

Kryptowaluty, z Bitcoinem na czele, zrewolucjonizowały branżę finansową w ostatnich latach, oferując nowe i innowacyjne sposoby przeprowadzania transakcji i przechowywania wartości. Niniejszy artykuł przedstawia kompleksową prognozę dla tej dynamicznej branży, koncentrując się w szczególności na roku 2024.

Czytaj także:
 

 

Bitcoin: zrozumienie procesu halvingu

Jedną z charakterystycznych cech Bitcoina jest jego stała podaż, z łączną liczbą 21 milionów monet, które mają zostać wydobyte do roku 2140. Aby utrzymać niedobór i chronić przed inflacją, nagroda dla górników, którzy zatwierdzają transakcje i zabezpieczają sieć, jest zmniejszana o połowę mniej więcej co cztery lata - proces ten znany jest jako „halving”. Mechanizm ten służy jako wbudowana zachęta ekonomiczna i w przeszłości prowadził do znacznych wzrostów cen Bitcoina.

Ostatni halving odbył się w kwietniu 2024 r. Po poprzednich halvingach, które miały miejsce w 2012, 2016 i 2020 roku, nastąpiły znaczne wzrosty cen, z zyskami sięgającymi od setek do tysięcy procent. Chociaż wyniki z przeszłości nie wskazują na wyniki przyszłe, wielu inwestorów uważnie monitoruje wydarzenia związane z halvingiem pod kątem ich potencjalnego wpływu na dynamikę cen Bitcoina.

Dowiedz się więcej o halvingu Bitcoina → https://www.tms.pl/blog-tms/halving-bitcoina-wszystko-co-powinienes-wied...
 

Zmiany regulacyjne i adopcja instytucjonalna

Oprócz wydarzeń związanych z halvingiem, zmiany regulacyjne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu kryptowalut. Jednym z niecierpliwie wyczekiwanych kamieni milowych było zatwierdzenie pierwszego funduszu giełdowego Bitcoin (ETF) przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na początku 2024 roku. Otworzyło to możliwości dla inwestorów instytucjonalnych do wejścia na rynek Bitcoina, napędzając popyt i wprowadzając płynność na nowy poziom.

Podczas gdy jasność regulacyjna jest niezbędna do szerszego przyjęcia, wprowadza ona również pewien stopień niepewności. Zmiany w przepisach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, mogą wpływać na nastroje rynkowe i zachowania inwestorów, prowadząc do okresów zmienności i wahań cen.
 

Czytaj także:
 

 

Analiza techniczna i prognozy cenowe

Analitycy techniczni uważnie analizują wykresy cenowe i wzorce, aby prognozować potencjalne ruchy cen. Analitycy przewidują, że Bitcoin może osiągnąć nowe szczyty w okresie od kwietnia do listopada 2024 r., zgodnie z historycznymi wzorcami obserwowanymi po poprzednich wydarzeniach związanych z halvingiem.

Należy jednak ostrożnie podchodzić do prognoz cenowych, ponieważ rynek kryptowalut jest notorycznie niestabilny i podlega nagłym zmianom nastrojów. Podczas gdy dane historyczne mogą dostarczyć cennych informacji, nieprzewidziane czynniki zewnętrzne i dynamika rynku mogą wpłynąć na trajektorię cen Bitcoina w nieoczekiwany sposób.
 

Podsumowanie

Inwestorzy Bitcoina w 2024 roku poruszają się po krajobrazie naznaczonym zarówno ekscytacją, jak i niepewnością. Zbieżność wydarzenia halvingu, zmian regulacyjnych i wskaźników technicznych stwarza zarówno wyzwania, jak i możliwości dla osób zaangażowanych w rynek kryptowalut.

Będąc na bieżąco, zachowując ostrożność i utrzymując długoterminową perspektywę, inwestorzy mogą pewnie poruszać się po zwrotach akcji na rynku Bitcoina, jak i innych kryptowalut. Niezależnie od tego, czy Bitcoin osiąga nowe szczyty, czy też doświadcza tymczasowych niepowodzeń, jego podstawowa technologia i potencjał jako cyfrowego magazynu wartości nadal pobudzają wyobraźnię inwestorów na całym świecie.
 

Czytaj także:
 

 

Półroczna analiza sytuacji na rynku inwestycyjnym od analityków OANDA TMS Brokers: Łukasza Zembika i Wojciecha Białka

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.