Zmiany w OFE wydają się neutralne dla profilu kredytowego Polski - Fitch

10-09-2013 12:44
10.09. Warszawa (PAP) - Zmiany w OFE wydają się generalnie neutralne dla profilu kredytowego Polski, przy założeniu, że progi ostrożnościowe relacji długu publicznego do PKB zostaną odpowiednio obniżone - ocenia agencja ratingowa Fitch.

"Ogłoszone w ubiegłym tygodniu reformy systemu emerytalnego wydają się generalnie neutralne dla profilu kredytowego państwa, przy założeniu, że władze dostosują limity długu publicznego w stopniu, w jakim wskutek zmian obniży się relacja długu publicznego do PKB" - napisano we wtorkowej nocie.

"Początkowy korzystny wpływ na relację długu publicznego do PKB może zostać zrównoważony spadkiem aktywów na zaspokojenie przyszłych emerytur i wynikającym z tego wzrostem długoterminowych zobowiązań państwa" - dodano.

Agencja zaznacza, że pełna ocena reform będzie możliwa, gdy znany będzie ostateczny kształt propozycji i towarzyszących zmianom ustaw.

Fitch zauważa, że wynikające ze zmian w systemie obniżenie relacji długu do PKB o 7-8 pkt. proc. zbliżyłoby Polskę do mediany państw z ratingami "A".

Agencja podkreśla, że kluczowa przy ocenie ratingu jest "zdolność rządu do zapewnienia trwałej poprawy finansów publicznych". Jako jedno z negatywnych ryzyk dla ratingu Fitch wskazuje możliwość znacznego luzowania fiskalnego, które może zagrozić średnioterminowej konsolidacji finansów publicznych.

W ocenie agencji "apetyt polityków na silniejszą redukcję deficytu zostanie przetestowany przed wyborami w 2014 i 2015".

W sierpniu Fitch obniżył perspektywę ratingu Polski z pozytywnej do stabilnej, tłumacząc to poślizgiem w konsolidacji fiskalnej i szkodom, jakie zawieszenie pierwszego progu ostrożnościowego dla długu w relacji do PKB wyrządziło wiarygodności fiskalnej Polski. Rating Polski to "A minus".

Premier Donald Tusk poinformował w ubiegłym tygodniu, że rząd proponuje przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS oraz dobrowolność między częścią akcyjną OFE a ZUS, ze składką 2,92 proc. i domyślnością po stronie ZUS. OFE mają mieć zakaz inwestowania w SPW.(PAP)

fdu/ ana/