Zmiana punktów swapowych: OILBRNT

27-10-2016 09:44
27 października 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu OILBRNT.
Zmiana punktów swapowych: OILBRNT

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- OILBRNT dla pozycji długiej -111.5 pkt. dla pozycji krótkiej +106,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie : 
https://www.tms.pl Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanych instrumentach blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.