Zaległe płatności w II kw. wzrosły o 1,4 proc., spada tempo wzrostu zadłużenia - BIG InfoMonitor

08-07-2013 12:30
08.07. Warszawa (PAP) - Przeterminowane płatności Polaków na koniec czerwca 2013 r. wzrosły do 39,85 mld zł, co oznacza, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosły o 1,44 proc. Stanowi to najniższy przyrost zadłużenia w ostatnich latach - wynika z cyklicznego raportu przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA.

Kwota zadłużenia powiększyła się w czasie ostatnich trzech miesięcy o 0,57 mld zł.

Przedstawiciele BIG InfoMonitor przewidują, że w III kwartale suma zaległych płatności przekroczy 40 mld zł.

Łączna kwota zaległych zobowiązań klientów czasowo niewywiązujących się z płatności od czerwca 2012 roku wzrosła o 10,44 proc. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz, a przede wszystkim z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych.

Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań na koniec czerwca 2013 roku wyniosła 2,29 mln, czyli w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o 1,77 proc.

Blisko 63 proc. wszystkich zaległych płatności to kwoty poniżej 5 tys. zł, a w ciągu ostatnich trzech miesięcy grupa ta zwiększyła się o blisko 1 pkt proc.

Na koniec czerwca średnie zadłużenie przypadające na jednego klienta podwyższonego ryzyka spadło o 57 zł (0,33 proc.), czyli statystyczny dłużnik zalega na 17.344 zł

Raport InfoDług powstaje w oparciu o informacje zgromadzone przez BIG InfoMonitor w Rejestrze Dłużników, dane z Biura Informacji Kredytowej i Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich. (PAP)

seb/ asa/