Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec VI wzrosło o 0,7 proc. mdm do 844.255,9 mln zł - MF.

20-08-2013 15:27
20.08. Warszawa (PAP) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca wzrosło o 0,7 proc. mdm do 844.255,9 mln zł - podał resort finansów w komunikacie.

Od początku roku zadłużenie wzrosło o 6,3 proc., czyli o 50.402,2 mln zł.

Zadłużenie krajowe wyniosło 585.624,3 mln zł, czyli wzrosło o 0,7 proc., tj. o 3.785,5 mln zł wobec maja. Od początku roku wzrosło o 7,9 proc., czyli o 42.654,4 mln zł.

Zadłużenie zagraniczne w czerwcu wyniosło 258.631,6 mln zł, czyli wzrosło o 2.417,7 mln zł (0,9 proc.) wobec maja. Od początku roku wzrosło o 3,1 proc., czyli o 7.747,9 mln zł.

"Wzrost zadłużenia w czerwcu 2013 r. był przede wszystkim związany ze wzrostem stanu środków na rachunku budżetu państwa (wzrost o 5,2 mld zł), udzielonymi pożyczkami (3,6 mld zł - głównie dla FUS) oraz z nadwyżką budżetu państwa w tym miesiącu. Wzrost długu od końca 2012 r. był głównie spowodowany finansowaniem deficytu budżetu państwa, który po 6 miesiącach 2013 r. wyniósł 26,0 mld zł oraz osłabieniem się złotego wobec walut, w których nominowane jest zadłużenie SP." - napisano w komentarzu. (PAP)

map/ gor/