Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w II wzrosło do 202,17 mld zł - MF

29-03-2013 09:00
29.03. Warszawa (PAP) - Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w lutym 2013 roku wzrosło do 202,17 mld zł z 195 mld zł w styczniu, a ich udział w portfelu obligacji stanowił 37,6 proc. - poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

"Luty był kolejnym miesiącem, w którym inwestorzy zagraniczni powiększyli swój portfel obligacji skarbowych. Na koniec lutego zadłużenie w nierynkowych obligacjach skarbowych wobec inwestorów zagranicznych zwiększyło się do 202,2 mld zł, a ich udział w zadłużeniu w obligacjach skarbowych ogółem wzrósł do 37,6 proc." - napisał resort w komunikacie.

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lutego 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 99.398,42 3.518,28 102.916,70Inwestorzy zagraniczni 202.175,36 132,01 202.307,37Zakłady ubezpieczeniowe 50.982,96 883,56 51.866,52Fundusze emerytalne 113.274,74 1.370,90 114.645,64Fundusze inwestycyjne 42.140,07 1.482,88 43.622,95Osoby fizyczne 8.435,16 4,87 8.440,03Podmioty niefinansowe 1.735,34 3,59 1.738,93Inne podmioty Razem 27.006,67 282,20 27.288,87

Razem 545.148,72 7.678,29 552.827,01

</PRE>

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec stycznia(mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 92.886,48 4.088,79 96.975,27Inwestorzy zagraniczni 195.009,51 601,81 195.611,32Zakłady ubezpieczeniowe 51.903,01 881,00 52.784,01Fundusze emerytalne 113.571,05 862,91 114.433,96Fundusze inwestycyjne 41.354,77 1.291,86 42.646,63Osoby fizyczne 8.474,27 2,93 8.477,20Podmioty niefinansowe 1.769,75 2,88 1.772,63Inne podmioty Razem 29.804,39 389,14 30.193,53 W tym MF 3.390,00 0,00 3.390,00Razem 534.773,23 8.121,32 542.894,55

</PRE>

(PAP)

map/ asa/