Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w I wzrosło do 195,0 mld zł - MF

28-02-2013 12:35
28.02. Warszawa (PAP) - Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w styczniu 2013 roku wzrosło do 195 mld zł z 189,9 mld zł w grudniu, a ich udział w portfelu obligacji stanowił 37 proc. - poinformowało Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie.

"Styczeń był kolejnym miesiącem, w którym inwestorzy zagraniczni powiększyli swój portfel obligacji skarbowych. Na koniec stycznia zadłużenie w obligacjach skarbowych wobec inwestorów zagranicznych zwiększyło się do 195,0 mld zł, a ich udział w zadłużeniu w obligacjach skarbowych ogółem wzrósł do 37 proc." - napisał resort w komunikacie.

Wraz z bonami skarbowymi udział inwestorów zagranicznych wzrósł do 195,6 mld zł wobec 190,5 mld zł w grudniu 2012 r..

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec stycznia 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 92.886,48 4.088,79 96.975,27Inwestorzy zagraniczni 195.009,51 601,81 195.611,32Zakłady ubezpieczeniowe 51.903,01 881,00 52.784,01Fundusze emerytalne 113.571,05 862,91 114.433,96Fundusze inwestycyjne 41.354,77 1.291,86 42.646,63Osoby fizyczne 8.474,27 2,93 8.477,20Podmioty niefinansowe 1.769,75 2,88 1.772,63Inne podmioty Razem 29.804,39 389,14 30.193,53 W tym MF 3.390,00 0,00 3.390,00Razem 534.773,23 8.121,32 542.894,55

</PRE>

Struktura podmiotowa zadłużenia na koniec grudnia 2012 r. (w mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 87.756,54 3.769,78 91.526,32Inwestorzy zagraniczni 189.889,01 589,71 190.478,72Zakłady ubezpieczeniowe 52.796,58 516,79 53.313,37Fundusze emerytalne 117.370,23 368,89 117.739,12Fundusze inwestycyjne 41.728,73 559,13 42.287,86Osoby fizyczne 8.504,95 5,15 8.510,10Podmioty niefinansowe 1.668,65 6,43 1.675,08Inne podmioty razem 27.652,43 294,49 27.946,92 w tym MF 0,00 0,00 0,00

Razem 527.367,12 6.110,37 533.477,49

</PRE>

(PAP)

fdu/ asa/