Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec VI spadło do 201.767,13 mln zł (opis,tabela)

31-07-2013 12:50
31.07. Warszawa (PAP) - Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec czerwca wyniosło 201.767,13 mln zł wobec 207.045,61 mln zł w maju - wynika z danych MF.

"W czerwcu portfel obligacji skarbowych u inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 5,3 mld zł. Na koniec czerwca zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec inwestorów zagranicznych wyniosło 201,77 mld zł, a ich udział w zadłużeniu w obligacjach skarbowych ogółem zmniejszył się do 35,8 proc." - napisano w komunikacie.

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec czerwca 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 113.896,12 2.088,57 115.984,69Inwestorzy zagraniczni 201.782,31 103,40 201.885,71Zakłady ubezpieczeniowe 53.099,12 385,35 53.484,47Fundusze emerytalne 117.658,81 00,00 117.658,81Fundusze inwestycyjne 46.499,26 349,90 46.849,16Osoby fizyczne 8.257,46 2,85 8.260,31Podmioty niefinansowe 1.471,97 13,88 1.485,85Inne podmioty Razem 28.553,45 139,55 28.693,00

Razem 571.218,51 3.083,50 574.302,01

</PRE>

Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec maja 2013 r. (mln zł):

<PRE> obligacje bony razem

Banki 105.812,97 2.957,95 108.770,92Inwestorzy zagraniczni 207.045,61 161,60 207.207,21Zakłady ubezpieczeniowe 52.019,61 625,32 52.644,93Fundusze emerytalne 116.748,11 50,00 116.798,11Fundusze inwestycyjne 45.738,05 437,19 46.175,24Osoby fizyczne 8.269,66 2,84 8.272,50Podmioty niefinansowe 1.536,40 21,39 1.557,79Inne podmioty Razem 28.782,57 574,05 29.356,62

Razem 565.952,99 4.830,34 570.783,33

</PRE>

(PAP)

map/ jtt/