Wzrost cen żywności w '13 może być niższy niż CPI - IERiGŻ

14-06-2013 09:16
14.06. Warszawa (PAP) - Trudna sytuacja dochodowa konsumentów może spowodować, że wzrost cen żywności w 2013 r. może być niższy niż inflacja CPI - oceniają w miesięcznym raporcie eksperci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

"Bariera popytu spowodowana trudną sytuacją dochodową polskich konsumentów i niekorzystną sytuacją na rynku pracy prawdopodobnie będzie skutkować tym, że po kilku latach relatywnego drożenia żywności, wzrost cen żywności w 2013 r. może być mniejszy od ogólnego wskaźnika wzrostu cen artykułów i usług konsumpcyjnych" - napisano w raporcie.

"Niska dynamika konsumpcji, w tym żywności była efektem niskiej dynamiki płac realnych, niekorzystnych zjawisk na rynku pracy oraz utrzymującej się wysokiej skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania. Sytuacja taka utrzyma się prawdopodobnie w najbliższych miesiącach wobec braku oznak ożywienia gospodarczego, słabych nastrojów konsumenckich i pesymistycznych ocen koniunktury w handlu detalicznym" - dodano.

IERiGŻ spodziewa się również znaczących obniżek cen zbóż w tym sezonie.

"Zaostrzenie konkurencji na rynkach światowych pod wpływem spodziewanych znacznie wyższych zbiorów zbóż we wschodniej Europie i Centralnej Azji, w tym zwłaszcza w Rosji i na Ukrainie może doprowadzić do znaczącego spadku cen zbóż w sezonie 2013/14. Na pewno nie spadną one jednak do poziomu sprzed sezonu 2010/11" - napisano. (PAP)

map/ ana/