Wyraźne spowolnienie gosp. w '13, do 0,9 proc. - Borowski, CA (opinia)

25-04-2013 11:58
25.04. Warszawa (PAP) - Polska gospodarka wyhamuje w tym roku do 0,9 proc. wobec 1,9 proc. odnotowanych w w 2012 roku. Lekka poprawa może nastąpić w II połowie roku. Czynnikiem ryzyka pozostaje rozwój sytuacji w strefie euro - uważa Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

"W 2013 r. nastąpi wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce do 0,9 proc. rdr wobec 1,9 proc. w 2012 r. Lekkiego przyspieszenia wzrostu PKB można oczekiwać w II poł. 2013 r., co będzie związane ze stopniową poprawą koniunktury w strefie euro" - prognozuje Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Borowski prognozuje, że w cały 2013 roku nastąpi spadek inwestycji ogółem, na co złoży się redukcja nakładów zarówno przez sektor publiczny, jak i przedsiębiorstwa.

"W kolejnych kwartałach 2013 r. dynamika konsumpcji utrzyma się na niskim dodatnim poziomie, a głównym czynnikiem hamującym jej wzrost będzie podwyższone bezrobocie oddziałujące w kierunku zmniejszenia dynamiki płac i wydatków gospodarstw domowych" - wynika z najnowszej prognozy banku.

Zgodnie z najnowszym szacunkiem banku zarówno inflacja bazowa, jak i CPI pozostaną poniżej celu Rady Polityki Pieniężnej do II kwartału 2014 roku, co skłoni Radę do jeszcze jednej obniżki stóp procentowych o 25 pb w czerwcu 2013 r.

Ponadto w opinii Borowskiego awersja do ryzyka na całym świecie będzie wpływała na kurs złotego.

"Awersja do ryzyka na całym świecie będzie wpływała na kurs złotego, który lekko umocni się wraz z oczekiwaną poprawą globalnych nastrojów w II połowie 2013 roku. Głównym czynnikiem ryzyka dla przedstawionego scenariusza makroekonomicznego jest sytuacja w strefie euro i w gospodarce niemieckiej" - ocenia Borowski.

Borowski zaznacza jednak, że opublikowane w marcu i kwietniu dane o koniunkturze w tych gospodarkach sygnalizują ryzyko w dół dla powyższej prognozy wzrostu gospodarczego, kursu złotego i stóp procentowych NBP.(PAP)

kba/ ana/