Wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie w IX wynosi 76 proc. - GUS

20-09-2013 14:13
20.09. Warszawa (PAP) - Przedsiębiorcy zgłaszają we wrześniu wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie na poziomie 76 proc., wobec 75 proc. w analogicznym miesiącu 2012 roku - wynika z opublikowanych w piątek danych GUS.

We wrześniu 18 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 70 proc. jako wystarczające, a 12 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 21 proc., 68 proc., 11 proc.). (PAP)

map/ gor/