Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 231,9 mld zł - MRR

07-10-2013 13:31
07.10. Warszawa (PAP) - Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 231,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 164,2 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 6 października 2013 r. złożono 278 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 566,7 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 89.304 umów o dofinansowanie na kwotę 368,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 253,8 mld zł, co stanowi 89 proc. alokacji na lata 2007-2013. (PAP)

fdu/ ana/

.