Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 227,8 mld zł - MRR

09-09-2013 14:47
09.09. Warszawa (PAP) - Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 227,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 161,3 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 8 września 2013 r. złożono 275,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 556 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 88.325 umów o dofinansowanie na kwotę 363 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 250,1 mld zł, co stanowi 87,7 proc. alokacji na lata 2007-2013. (PAP)

bg/ asa/