Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 225,6 mld zł - MRR

02-09-2013 16:17
02.09. Warszawa (PAP) - Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 225,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 159,7 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 1 września 2013 r. złożono 272,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 554,2 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 88.028 umów o dofinansowanie na kwotę 361,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 249,6 mld zł, co stanowi 88,2 proc. alokacji na lata 2007-2013. (PAP)

fdu/ ana/