Wstępne prognozy do budżetu '14 ze wzrostem PKB 2,5 proc.; CPI średn. 2,4 proc. - źródło

07-05-2013 10:32
07.05. Warszawa (PAP) - Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok zakłada, że wzrost PKB wyniesie 2,5 proc., a inflacja średnioroczna 2,4 proc. - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

"Prognozy do projektu budżetu na 2014 roku będą zgodne z tymi zaprezentowanymi w Aktualizacji Programu Konwergencji i Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Wzrost PKB założony został na poziomie 2,5 proc., a inflacja średnioroczna 2,4 proc." - powiedziała PAP osoba z resortu finansów pragnąca zachować anonimowość.

Zgodnie z ustawą o Komisji Trójstronnej, strona rządowa, w terminie do dnia 10 maja każdego roku, przedstawia KT wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

W przyjętym pod koniec kwietnia WPFP na lata 2013-2016, rząd założył, że maksymalny deficyt budżetowy w 2014 roku nie może być wyższy niż 55 mld zł. Jednocześnie przedstawiciele resortu finansów zaznaczyli, że nie należy tego poziomu utożsamiać z deficytem, jaki zostanie zapisany w projekcie ustawy. (PAP)

bg/ osz/