Wskaźnik Rynku Pracy rośnie, ale coraz wolniej - BIEC

02-05-2013 09:00
02.05. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia w kwietniu kolejny raz wzrósł - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC zaznacza, że WRP od trzech miesięcy rośnie coraz wolniej, co może zapowiadać pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych w najbliższych miesiącach.

"Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia kolejny miesiąc z rzędu wzrósł. Jednak, od trzech miesięcy wskaźnik rośnie coraz wolniej. Zmiany takie mogą zapowiadać pozytywne oddziaływanie czynników o charakterze sezonowym w najbliższych miesiącach" - napisano w raporcie.

"Oddziaływanie czynników o charakterze cyklicznym ma nadal charakter negatywny. Trudno na razie określić, czy pozytywny wpływ czynników sezonowych przewyższy negatywne działanie zmiennych cyklicznych" - dodano.

"Podobnie do poprzedniego miesiąca, w kierunku spadku wartości wskaźnika, czyli poprawy sytuacji na rynku pracy, działają cztery składowe. Taka sama liczba czynników sygnalizuje wzrost bezrobocia" - napisano.

Według danych GUS stopa bezrobocia w marcu wyniosła 14,3 proc. (PAP)

fdu/ asa/