Wskaźnik Przyszłej Inflacji w VIII nieznacznie wzrósł - BIEC

14-08-2013 09:00
14.08. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu nieznacznie wzrósł - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

"Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. wzrósł niewiele w stosunku do wartości z miesiąca ubiegłego - zaledwie o 0,1 punktu. Jednak spośród jego dziewięciu składowych sześć działało w kierunku wzrostu inflacji a trzy w kierunku jego spadku. Do końca wakacji niskiej inflacji będą sprzyjały czynniki sezonowe" - napisano w badaniu.

"Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wolno rosnącym cenom jest wyjątkowo dobra sytuacja na rynku zbóż, co spowodowało spadek cen skupu. Presja inflacyjna najprawdopodobniej pojawi się jesienią, najpóźniej w czwartym kwartale br., choć wiele zależy od skali ożywienia gospodarczego na świecie i w kraju" - dodano.

Zdaniem autorów badania, czynnikiem, który w tym miesiącu w największym stopniu wpłynął na wzrost wskaźnika był znaczny przyrost długu skarbu państwa.

"Zmiany po stronie zadłużenia nie zawsze wywołują presję inflacyjną. Pojawia się ona stosunkowo szybko w sytuacji gdy państwo środki pozyskane z emisji papierów dłużnych przeznacza na zwiększenie swych socjalnych zobowiązań lub zwiększa zakres inwestycji. Żaden z tych przypadków nie ma obecnie miejsca. Wzrost zadłużenia jest wyłącznie konsekwencją zmniejszonych wpływów do budżetu, wynikający ze spowolnienia gospodarczego. Ponadto przyrost długu wynikał z osłabienia złotego, co zwiększyło złotową wartość długu emitowanego w obcych walutach" - napisano.

Z badania wynika, że ponownie nasiliły się oczekiwania przedsiębiorców co do możliwości podnoszenia cen na oferowane wyroby.

"Czynnikiem silnie ograniczającym inflację typu kosztowego są spadające jednostkowe koszty pracy. Tendencję do ich redukcji obserwujemy od lutego" - dodano. (PAP)

nik/ ana/