Wskaźnik oczekiwań wolumenu eksportu w II kw. '13 wzrósł o 1,8 pkt. - KE

29-04-2013 11:20
29.04. Warszawa (PAP) - Wskaźnik oczekiwań odnośnie wolumenu eksportu w polskim przemyśle w II kwartale 2013 r. wyniósł minus 0,6 pkt. wobec minus 2,4 pkt. w II kwartale 2013 r. - wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej opublikowanych w poniedziałek.

Historycznie średnia wartość wskaźnika to 13,8 pkt. Najwyższą wartość (24,3 pkt.) wskaźnik osiągnął w IV kwartale 2004 r., a najniższą w I kwartale 2009 r. (-14,1 pkt).

Poniżej dane z ostatnich sześciu kwartałów.

<PRE> 2012 2013kwartał I II III IV I II 6,2 3,5 2,5 -5,6 -2,4 -0,6</PRE>

Wskaźnik nowych zamówień w II kw. 2013 r. wyniósł -17,7 wobec -11,8 w poprzednim kwartale. Wskaźniki są oparte na ankietach przeprowadzanych przez GUS. Wartość wskaźnika to różnica pomiędzy odsetkiem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych.

Szacowana liczba miesięcy produkcji, na którą są zamówienia, wyniosła 20,1 wobec 20,0 w poprzednim kwartale i wobec średniej unijnej 3,9.

Z danych podanych przez ECFIN wynika, że szacowane wykorzystanie mocy produkcyjnych to 73,5 proc. wobec 74,2 proc. w ubiegłym kwartale. (PAP)

fdu/ osz/