Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski w VII 2013 r. wzrósł o 3,4 pkt. - KE

30-07-2013 11:20
30.07. Warszawa (PAP) - Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w lipcu 2013 r. wyniósł 26,8 pkt. wobec 23,4 pkt. w czerwcu - wynika z opublikowanych we wtorek danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Poniżej odczyty wskaźnika oczekiwań inflacyjnych z ostatnich miesięcy.

<PRE>miesiąc X'12 XI'12 XII'12 I'13 II'13 III'13 IV'13 V'13 VI'13 VII'13WOI 31,9 34,3 29,0 26,8 26,9 25,0 26,3 26,8 23,4 26,8</PRE>

W przemyśle wskaźnik oczekiwań odnośnie cen sprzedaży wyniósł minus 1,5 pkt. wobec minus 2,5 pkt. miesiąc temu, w usługach ukształtował się na poziomie minus 10,6 pkt. wobec minus 10,1 pkt. miesiąc wcześniej, a w handlu detalicznym wyniósł 10,4 pkt. wobec 7,0 pkt. w poprzednim miesiącu.

Co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1020 osób, a w przypadku przedsiębiorstw na ankietach przeprowadzanych przez GUS. (PAP)

kba/ jtt/