Wskaźnik koniunktury w transporcie ciężarowym w IV kw. '12 spadł do -29,8 pkt. z -24,8 pkt. - ITS

19-03-2013 11:41
19.03. Warszawa (PAP) - Wskaźnik koniunktury w krajowym transporcie ciężarowym w IV kwartale 2012 roku spadł do -29,8 pkt. z -24,8 pkt. w III kwartale - wynika z przesłanego PAP raportu Instytutu Transportu Samochodowego. W transporcie międzynarodowym wskaźnik obniżył się do -23,8 pkt. wobec -19,4 pkt. kwartał wcześniej.

"W IV kwartale 2012 r., podobnie jak w całym ubiegłym roku, badania koniunktury w transporcie wskazywały na przewagę ocen pesymistycznych. W porównaniu z III kwartałem 2012 r. obserwujemy pogorszenie nastrojów, co oznacza, że, większa liczba badanych przedsiębiorstw, realizujących krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków, wskazała na zmniejszenie wielkości przewozów ładunków" - napisano w raporcie.

Z badania wynika, że w IV kwartale 2012 r. wartość wskaźnika koniunktury w transporcie krajowym wyniosła -29,8 pkt., zaś w transporcie międzynarodowym -23,8 pkt.

"Porównanie obecnej sytuacji z analogicznym okresem ubiegłego roku wskazuje na niewielką poprawę - wzrost wartości wskaźnika koniunktury w transporcie międzynarodowym o 4,8 pkt. Wartość wskaźnika koniunktury w transporcie krajowym wyniosła w IV kwartale 2012 r. tyle samo co przed rokiem" - napisano.

Nikodem Chinowski (PAP)

nik/ osz/