Wskaźnik koniunktury w transporcie ciężarowym w II kw. wzrósł do -18,6 pkt. z -28,0 pkt. - ITS

10-09-2013 13:12
10.09. Warszawa (PAP) - Wskaźnik koniunktury w krajowym transporcie ciężarowym w II kwartale 2013 roku wzrósł do -18,6 pkt. z -28,0 pkt. w I kwartale - wynika z przesłanego PAP raportu Instytutu Transportu Samochodowego. W transporcie międzynarodowym wskaźnik wzrósł do -21,1 pkt. wobec -21,4 pkt. kwartał wcześniej.

"W II kwartale 2013 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, badania koniunktury w transporcie wskazywały na przewagę ocen pesymistycznych. W porównaniu z I kwartałem 2013 r. obserwujemy nieznaczną poprawę nastrojów, co oznacza, że mniejsza liczba badanych przedsiębiorstw realizujących krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków wskazała na spadek wielkości przewozów ładunków" - napisano w komentarzu do raportu.

Z badania wynika, że w II kwartale 2013 r. wartość wskaźnika koniunktury w transporcie krajowym wyniosła(-18,6), zaś w transporcie międzynarodowym (-21,1).

"Porównanie obecnej sytuacji z analogicznym okresem ubiegłego roku, wskazuje na niewielką poprawę - wzrost wartości wskaźnika koniunktury w transporcie międzynarodowym o 5,5 pkt. oraz zwiększenie wartości wskaźnika koniunktury w transporcie krajowym o 4,8 pkt." - dodano. (PAP)

nik/ ana/