Wskaźnik koniunktury w handlu w I kw. spadł o 0,1 pkt. do minus 9,8 pkt. - IRG SGH

20-02-2013 11:40
20.02. Warszawa (PAP) - Wskaźnik koniunktury w handlu w I kwartale 2013 roku spadł o 0,1 pkt. kdk do minus 9,8 pkt. - podał w środę Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

"Koniunktura w handlu w I kwartale 2013 roku w stosunku do IV kwartału 2012 roku uległa po raz kolejny pogorszeniu. W ciągu kwartału wartość wskaźnika koniunktury zmniejszyła się o 0,1 punktu i obecnie wynosi minus 9,8 punktu" - napisano w komunikacie.

"Wskaźnik koniunktury w I kwartale 2013 roku jest jednak znacznie niższy w porównaniu do wartości sprzed roku (wyniosła ona bowiem 0,6 punktu) oraz do średniej dla tego okresu dla ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona minus 1,5 punktu). Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to najniższy wskaźnik koniunktury odnotowany dla tego okresu od 2000 roku"

Z badań wynika, że w ciągu kwartału istotnie zmniejszyło się saldo odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych i osiągnęło ono wartość minus 42,0 punktu.

"Ogólna sytuacja przedsiębiorstw handlowych została przez nie oceniona jako słaba i saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło minus 5,1 punktu. Ostatni raz taką słabą ocenę odnotowano 7 lat wcześniej - w 2006 roku" - podaje IRG SGH.

"Na obecne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 21,9 proc. badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 51,1 proc. ankietowanych za średnią, natomiast 27,0 proc. za słabą" - dodano.

Badania wskazują, że w I kwartale w najlepszej sytuacji były przedsiębiorstwa handlowe działające w branżach: wyrobów farmaceutycznych, medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych oraz drewna i materiałów budowlanych.

"Podobnie jak w poprzednim kwartale, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt" - informują autorzy. (PAP)

bg/ ana/