Wskaźnik klimatu konsumenckiego wzrósł w VIII o 0,1 pkt. do -29,1 pkt. - TNS Polska

03-09-2013 09:44
03.09. Warszawa (PAP) - Wskaźnik klimatu konsumenckiego wzrósł w sierpniu o 0,1 pkt. z -29,1 pkt. z -29,2 pkt. w lipcu - wynika z badania TNS Consumer Index (dawniej Barometr Nastrojów Ekonomicznych), przeprowadzonego przez Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"Mimo, że wskaźnik uległ nieznacznej poprawie w porównaniu do zeszłego miesiąca, to nadal odsetek ocen negatywnych przewyższa odsetek ocen pozytywnych" - napisano w komunikacie.

"W sierpniu dwa elementy składowe wskaźnika uległy pogorszeniu - ocena obecnej sytuacji ekonomicznej Polski oraz ocena zmian sytuacji ekonomicznej Polski. Pozostałe trzy poprawiły się - odnotowuje się wzrost wobec stanu z lipca 2013" - dodano.

W sierpniu wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju wynosi -39,8 pkt. Jest to o 1,7 punktów procentowych mniej niż przed miesiącem.

Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych wynosi w sierpniu -18,4 pkt. i w porównaniu do lipca wzrósł o 2 punkty procentowe.

Jak informuje TNS Polska, Wskaźnik klimatu konsumenckiego jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-8 sierpnia 2013 r. na próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

fdu/ asa/