Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł w VII z -28,7 pkt. do -29,2 pkt. - TNS Polska

25-07-2013 09:54
25.07. Warszawa (PAP) - Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł w lipcu o 0,5 pkt. z -28,7 pkt. do -29,2 pkt. - wynika z badania TNS Consumer Index (dawniej Barometr Nastrojów Ekonomicznych), przeprowadzonego przez Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"W lipcu dwa elementy składowe wskaźnika uległy pogorszeniu (roczna prognoza zmian sytuacji ekonomicznej Polski oraz ocena zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego), jeden poprawie (ocena obecnej sytuacji ekonomicznej Polski), a pozostałe dwa pozostają na takim samym poziomie jak w czerwcu 2013" - napisano w opublikowanym w czwartek komunikacie.

Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju wzrósł w porównaniu do czerwca o 0,1 pkt. i wynosi -38,1 pkt.

"W lipcu poprawił się jeden z trzech podwskaźników, które tworzą wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju. O 2 punkty procentowe wzrosła ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej. Natomiast ocena zmian w perspektywie rocznej utrzymuje się na takim samym poziomie jak miesiąc temu, a prognoza zmian w ciągu najbliższego roku pogorszyła się o 2 punkty procentowe" - napisano.

Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych w lipcu wynosi -20,4 pkt., co stanowi spadek o 1,2 pkt. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

"Na zaobserwowany spadek wartości wskaźnika oceny kondycji finansowej gospodarstw mógł mieć wpływ fakt minimalnego pogorszenia się podwskaźnika - ocena zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 3 punkty procentowe). Roczna prognoza sytuacji finansowej gospodarstwa domowego utrzymuje się na takim poziomie" - napisano.

Jak informuje TNS Polska, Wskaźnik klimatu konsumenckiego jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-10 lipca 2013 r. na próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

ost/