Większość RPP uznała decyzję w III za dopełnienie cyklu obniżek stóp proc. - minutes

21-03-2013 14:00
21.03. Warszawa (PAP) - Większość członków RPP uznała, że decyzja o obniżeniu stóp na marcowym posiedzeniu stanowi dopełnienie cyklu obniżek stóp, ale niektórzy członkowie nie wykluczyli ponownego dostosowania stóp, jeśli napływające dane pokażą niższy wzrost lub CPI niż przewiduje projekcja NBP - wynika z opisu dyskusji RPP na posiedzeniu 6 marca.

"Zdaniem większości członków Rady, obniżenie stóp procentowych zarówno na bieżącym posiedzeniu, jak i na poprzednich posiedzeniach, przyczyni się do złagodzenia warunków monetarnych i będzie oddziaływało w kierunku wyższego wzrostu gospodarczego, a przez to powrotu inflacji w okolice celu w średnim okresie. Większość członków Rady uznała, że decyzja o obniżeniu stóp na bieżącym posiedzeniu stanowi dopełnienie cyklu obniżek stóp procentowych" - napisano w dokumencie.

"Niektórzy członkowie Rady nie wykluczyli jednak ponownego dostosowania stóp procentowych, jeśli napływające dane wskazywałyby na niższą aktywność gospodarczą lub niższą inflację niż przewiduje marcowa projekcja" - dodano.

Na posiedzeniu złożono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,50 pkt. proc. Wniosek został przyjęty. Złożono również wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt. proc., z powodu przyjęcia wniosku o obniżenie podstawowych stóp procentowych o 0,50 pkt. proc. wniosek ten nie był głosowany.

Rada postanowiła obniżyć podstawowe stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 3,25 proc., stopa lombardowa 4,75 proc., stopa depozytowa 1,75 proc., stopa redyskonta weksli 3,50 proc.(PAP)

fdu/ osz/